Prova homologada nivell bàsic d’Anglès i Francés 23/24

PROVA HOMOLOGADA DE NIVELL BÀSIC D’ANGLÉS I FRANCÉS

Proves homologades per a l’obtenció del certificat de nivell bàsic (A2) d’idiomes curs 2023-24

Calendari

Inscripció: del 22 al 29 d’abril de 2024 (tots dos inclosos)

Llistat provisional: 30 d’abril al taules d’anuncis de secretaria

Llistat definitiu: 3 de maig de 2024 al tauler de secretaria

Proves:

Anglés: 8 de maig de 2024

Francès: 9 de maig de 2024

(El lloc de realització de les proves, així com els horaris de les proves, s’anunciarà, per part dels departaments, amb suficient antelació).

Resultats: abans del 12 de juny de 2024 es publicaran al taules d’anuncis de secretaria.

 

Informació complementària

Condicions d’inscripció:

Tindre els 16 anys complits o complir-los durant el 2024

Estar matriculat a l’IES Bellaguarda el curs 2023-2024

Documentació que cal aportar:

Sol·licitud degudament emplenada i signada (Podeu descarregar-la ací o recollir-la en secretaria)

Fotocòpia del DNI de l’alumne/a.

PREGUNTES FREQÜENTS

Consulta tota la informació publicada per CONSELLERIA [Enllaç]

Pendents · Curs 2023/24

Els alumnes que han promocionat a un determinat curs amb matèries pendents de cursos anteriors hauran de seguir el Pla de Recuperació de Matèries Pendents per a aprovar aquestes matèries sense necessitat de superar una prova final extraordinària. Per a qualsevol dubte l’alumnat amb matèries pendents ha de contactar amb el professorat o cap de departament de la matèria pendent.

Recordar als alumnes que és important recuperar aquestes matèries, ja que en cas contrari, computaran a l’hora de la promoció de curs o de la Titulació. Clica l’enllaç que correspon al curs de les matèries pendents. 

 1. Pendents de primer, segon i tercer d’ESO i pendents de primer de BAT

PENDENTS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

L’alumnat amb matèries o mòduls pendents d’FP ha de contactar amb el professorat que imparteix la matèria pendent durant el curs actual

LA UNIÓ EUROPEA A L’IES BELLAGUARDA

Aquest centre té accions de Formació Professional i programes d’orientació i reforç cofinançats pel Fons Social Europeu

QUÈ SÓN ELS FONS ESTRUCTURALS DE LA UNIÓ EUROPEA?

Els Fons Estructurals constitueixen un instrument de la política comunitària per a reforçar la cohesió econòmica i social de la Unió Europea, destinant un volum significatiu de recursos econòmics a reduir les diferències de les regions comunitàries i el retard de les menys afavorides.
La Comunitat Valenciana és beneficiària dels Fons Estructurals de la Unió Europea des de l’any 1998. El període 2014-2020 és el cinqué període de programació, en el qual la Comunitat Valenciana ha avançat de manera notable i s’ha situat entre les anomenades regions més desenvolupades, és a dir, aquelles el PIB de les quals és igual o superior al 90% de la mitjana de la Unió Europea.

QUÈ ÉS EL FONS SOCIAL EUROPEU?

El Fons Social Europeu és el principal instrument amb el qual Europa dona suport a la creació d’ocupació, ajuda a les persones a aconseguir millors llocs de treball i garanteix oportunitats laborals més justes per a tots els ciutadans de la Unió Europea.
La Comissió Europea i els Estats membres de la Unió Europea estableixen de manera conjunta les prioritats del Fons Social Europeu i decideixen l’ús que es dona als seus recursos.

El Fons Social Europeu finança iniciatives en tota la Unió Europea per a millorar l’educació i la formació i per a garantir que els joves completen el seu aprenentatge i obtinguen habilitats que els facen ser més competitius en el mercat laboral.

En aquest sentit, la principal prioritat consisteix a reduir la taxa d’abandó escolar, a més de millorar les oportunitats de formació professional i ensenyament superior.

COM FUNCIONA EL FONS SOCIAL EUROPEU?

Cada Estat membre, en col·laboració amb la Comissió Europea, acorda un o diversos programes operatius per a ser finançats pel Fons Social Europeu durant un període de programació de set anys. Aquests programes  operatius descriuen les prioritats de les activitats del Fons Social Europeu i els seus objectius.

La Unió Europea distribueix el finançament del Fons Social Europeu entre els Estats membres i les regions perquè financen els seus programes operatius.

El nivell de finançament del Fons Social Europeu i els tipus de projectes que es financen difereixen d’una regió a una altra en funció de la seua riquesa relativa.

ACCIONS D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA COFINANÇADES PEL FONS SOCIAL EUROPEU
EN LA 
COMUNITAT VALENCIANA

A la Comunitat Valenciana, el Fons Social Europeu cofinança en l’Educació Secundària Obligatòria (ESO):

 • El Programa d’Orientació i Reforç per a l’Avanç i Suport cofinançat pel Fons Social Europeu (FSE) a través del Programa Operatiu Pluriregional d’Ocupació, Formació i Educació del Ministeri d’Educació i Formació Professional.

 ACCIONS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL COFINANÇADES PEL FONS SOCIAL EUROPEU
A LA COMUNITAT VALENCIANA

A la Comunitat Valenciana, el Fons Social Europeu cofinança les següents accions de Formació Professional:

 • Cicles FP de Grau Mitjà i Superior
 • Formació professional básica
 • FP Bàsica de segona oportunitat.

“L’HOME QUE PLANTAVA ARBRES” EN EL BELLAGUARDA

A partir de la lectura del relat de Jean Giono L’home que plantava arbres, els continguts d’este llibre han sigut duts a terme sobre propostes i idees de professors i alumnes dels IES Bellaguarda (Altea) i La Patacona (València) preocupats per millorar el nostre món i les persones que viuen en ell. Aquestos professors i alumnes han tractat de seguir els passos marcats pel protagonista de la història de Giono, Elzéard Bouffier, amb el mateix altruisme amb què ho van fer tant el protagonista de la història, de manera fictícia, com l’autor, Jean Giono, en la seua vida real al cedir —mentre va estar en vida— els drets d’esta obra per a facilitar el seu coneixement i difusió. Tots ells, professors i alumnes, han posat el seu gra d’arena des de l’assignatura que impartixen o estudien. I tots cedixen els seus treballs i fotografies per la seu lliure difusió i utilització amb l’ànim didàctic de millorar el món i a l’home y… per a la seua posterior ampliació i desenrotllament per altres alumnes i professors. En lbmingot.wixsite.com/elhombrequeplantava trobaran estes i altres idees a més de molta més informació sobre el nostre projecte. Ara, després de la seua experimentació i posada en pràctica, Aguaclara Llibres edita aquest llibre digital.

Activitats Valencià

ACTIVIDADES Castellano

Campanya de recollida d’aliments en col·laboració amb Càritas.

Els alumnes de 2n de Batxillerat de Religió dediquen part del primer trimestre a realitzar una campanya de recollida d’aliments per a Càritas Altea.

En primer lloc, acudeixen a la seu de Càritas, on són rebuts per la presidenta i alguns voluntaris. Aquesta experiència els serveix per a conèixer el treball de l’organització.

Després, duen a terme una labor de conscienciació per a mostrar la realitat de les persones més vulnerables als seus companys de l’institut.

Finalment, la campanya culmina el 22 de desembre amb la realització d’un mercat ambulant solidari i una rifa benèfica.
A més, compten amb la col·laboració d’altres departaments. El departament d’Agroecologia aporta la venda de productes del camp i el d’Educació Física organitza una carrera solidària.

Com a resultat d’aquestes activitats, s’han recaptat 895 euros.

Aquesta setmana, els alumnes han anat a comprar els productes necessaris per a Càritas i els han portats a la seu.

La gran implicació dels alumnes al llarg de tot el trimestre ha mobilitzat a la resta de la comunitat educativa. Gràcies a ells, al seu esforç i a les seues ganes, el projecte ha sigut un èxit.

SOL·LICITUD DEL TÍTOL DE TÈCNIC O TÈCNIC SUPERIOR

L’alumnat que ha finalitzat el cicle formatiu de grau mitjà o superior al nostre centre ha de sol·licitar el títol corresponent online.

1. Requisits per obtenir el títol de tècnic en grau mitjà i grau superior

Cal haver superat els estudis de Cicles Formatius de Grau Mitjà o Grau Superior en el nostre centre.

2. Documents necesaris per a sol·licitar el títol

Tota la documentació requerida més a baix ha d’entregar-se en la secretaria del centre:

L’alumnat que ha finalitzat el cicle formatiu de grau mitjà o superior al nostre centre ha d’entregar en la secretaria del centre la següent documentació per a  obtenir tenir el titol acadèmic:

 1. Sol·licitud de títol a expedir correctament emplenada.
 2. Justificant d’haver pagat les taxes per Expedició del títol. L’import de la taxa emesa dependra de la teua situació particular (família nombrosa, monoparental, discapacitat, etc.) i que disposes de document oficial i en vigència que ho justifique.
 3. Una fotocòpia del DNI o NIE en vigor.
 4. Documentació acreditativa de l’exempció total o parcial del pagament de les taxes del títol, si és el cas.
 5. Autorització de trámits a secretaria (per tal de recollir el títol si la persona interessada no pot vindre a per ell). [PDF]

Més informació en la web de Conselleria [ENLLAÇ]

SOL·LICITUD DE CERTIFICACIÓ ACADÈMICA

L’alumnat que ha cursat estudis d’ESO, batxillerat o un cicle formatiu al nostre centre i desigte una certificació acadèmiques o certificat a l’efecte de trasllats ha de pagar les taxes i presentar la seguent documentació en la secretaria del centre per a obtenir el titol acadèmic:

 1. Justificant d’haver pagat les taxes per expedició del certificat. L’import de la taxa emesa dependra de la teua situació particular (família nombrosa, monoparental, discapacitat, etc.) i de que disposes de document oficial i en vigència que ho justifique.
 2. Una fotocòpia del DNI o NIE en vigor.
 3. Documentació acreditativa de l’exempció total o parcial del pagament de les taxes del certificat, si és el cas.

 

AVÍS IMPORTANT FAMÍLIES PROCÈS ADMISSIÓ

El procés d’admissió és el primer tràmit que es fa dins de la matriculació escolar. Aquest procediment és important per a la matriculació en cicles formatius d’FP, en 1r de Batxillerat i per a alumnes que vinguin d’altres IES o col·legis no adscrits al nostre centre (Els alumnes que ja han cursat estudis en el centre i no passen a FP o 1r de Batxillerat NO han de fer aquest procediment en la web telematricula.és) 

Més informació: https://portal.edu.gva.es/telematricula/es/inicio

Servei de prèstec de biblioteca

Vos comuniquem que tornem a obrir la biblioteca a l'hora del primer pati i exclusivament per a servei de prètec. Degut a la crisi sanitària el servici de préstec de la biblioteca queda restringit i es gestionarà sols a traves del correu electrònic bibliotecabellaguarda@gmail.com. Per poder demanar un llibre en préstec sols has d’enviar-nos un correu amb les teues dades personal (nom i cognom), curs i el llibre (títol i nom de l'autor/a) que vols en préstec. Rebràs un correu on t'informarem del que has de fer per a recollir-lo i tornar-lo.

Pots consultar el catàleg de llibres del centre en el següent enllaç:

Catàleg biblioteca