WEB FAMILIA

Per consultar l’horari del seu fill/a, així com les notes, les faltes d’assistència, els comentaris dels professors i l’horari d’atenció a pares o mares podeu accedir a la web família 2.0:

https://familia2.edu.gva.es

L’usuari és el NIF (o NIE, o passaport). Cal que tinga 10 caràcters. Si no els té, s’ha de completar amb zeros a l’esquerra en el cas d’un NIF, o amb zeros darrere de la primera lletra en el cas d’un NIE.

Els pares que han sol·licitat el servei deuen haver rebut un correu electrònic de la Conselleria d’Educació amb la contrasenya per accedir-hi. Si no disposeu de la contrasenya, podeu sol·licitar-la a la secretaria de l’IES Bellaguarda.

Vídeo explicatiu del funcionament de la Web Família 2.0

Video explicativo del funcionamiento de la Web Familia 2.0

Consulteu la GUIA ÚS WEB FAMÍLIA 2.0.