AVÍS IMPORTANT FAMÍLIES PROCÈS ADMISSIÓ

El procés d’admissió és el primer tràmit que es fa dins de la matriculació escolar. Aquest procediment és important per a la matriculació en cicles formatius d’FP, en 1r de Batxillerat i per a alumnes que vinguin d’altres IES o col·legis no adscrits al nostre centre (Els alumnes que ja han cursat estudis en el centre i no passen a FP o 1r de Batxillerat NO han de fer aquest procediment en la web telematricula.és) 

Més informació: https://portal.edu.gva.es/telematricula/es/inicio