ALUMNAT D’ADMISSIÓ

QUI?  ALUMNAT QUE HA SOLICITAT PROCÉS D’ADMISSIÓ I HA RESULTAT ADMÉS EN EL NOSTRE CENTRE.

COM?     En aquest cas has de fer el procés d’admissió.

QUAN? Consulta el calendari d’admissió. Hauràs d’esperar a les llistes provisionals i definitives, abans de poder-te matricular.

Al juliol, si has estat admès/a, has de formalitzar la matrícula al centre. Hauràs de enviar telemàticament o portar la documentación a secretaria. Les dates de per portar el sobre amb tota la documentació seran dintre d’aquests periodes:

 Matrícula presencial
FPB13-18 de juliol
ESO20-25 de juliol
Batxillerat25-28 de juliol
Cicles Formatius GS i GM21-27 de juliol

Si et matricules de 1r BAT i has cursat l’ESO al Bellaguarda, has de portar aquesta Documentació 1er BATX.

Per a la resta d’alumnat admès, aquesta és la Documentació necessària.

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA

 • SOL·LICITUD DE MATRÍCULA COMPLETA I SIGNADA [Versió en Valencià] [Versión en Castellano] 
 • UNA FOTOGRAFIA MIDA CARNET DE L’ALUMNE/A AMB EL SEU NOM ESCRIT DARRERE
 • JUSTIFICANT DEL PAGAMENT DE LES TAXES (TARGETA D’IDENTITAT, HISTORIAL ACADÈMIC o INFORME D’AVALUACIÓ- model 046) [Enllaç a la pàgina] OBLIGATORI EN CICLES I BATXILLERAT: En el cas de 1r curs de Batxillerat o Cicles cal pagar l’expedició targeta d’identitat i Expedició d’Historial acadèmic per a batxillerat o bé Informe d’Avaluació per a cicles. En el cas de 2n curs o repetidors sols es necessari pagar la targeta d’identitat.
 • COMPROMÍS D’ASSISTÈNCIA (només en cas de matricular-te en Cicles Formatius) [Descarregar]

Full d’OPTATIVITAT MATRÍCULA del curs on finalment va a matricular-se.

 • FULL d’OPTATIVITAT MATRÍCULA   Fulls d’optativitat de cadascun dels cursos disponibles al web del centre i a secretaria. [Enllaç a la pàgina]

DOCUMENTACIÓ OPCIONAL

(CAL PRESENTAR-LA SEMPRE QUE HAJA HAGUT ALGUNA MODIFICACIÓ DE DADES O RENOVACIÓ)

 • DECLARACIÓ DE NO CONVIVÈNCIA DELS PROGENITORS, SI ÉS EL CAS. DISPONIBLE AL WEB DEL CENTRE O A SECRETARIA. [Descarregar]
 • FOTOCÒPIA DEL DNI / NIE / PASSAPORT / TARGETA DE RESIDÈNCIA O LLIBRE DE FAMÍLIA DE L’ALUMNE/A I TAMBÉ DELS PROGENITORS/ES
 • FOTOCÒPIA DEL SIP (TARGETA SANITÀRIA) o TARGETA MUFACE DE L’ALUMNE/A
 • FOTOCÒPIA DE TARGETA DE FAMÍLIA MONOPARENTAL O NOMBROSA
 • INFORME DE MALATIA CRÒNICA
 • SENTÈNCIA DE DIVORCI, CONVENI REGULADOR O DOCUMENTACIÓ ANÀLOGA
 • SOL·LICITUD DE TRANSPORT ESCOLAR (Annex I Conselleria) [Desarregar]