Enquesta digital sobre la UE

Entre totes les activitats programades per al dia d’Europa l’alumnat Junior també ha elaborat una enquesta digital sobre la UE a tots els vianants amb l’entrega de premis a aquells que encerten les preguntes (tassa Europa, marcapàgines dia d’Europa i diversos merchandasing oferit per l’oficina de projectes europeus EuroAltea). 

Fem constar que, prèviament, el qüestionari s’ha difós per totes les xarxes socials del nostre entorn.