HI HA DEMOCRÀCIA?

En l’assignatura de Projectes Artístics, els i les Júniors van analitzar la situació de la democràcia en els món, és a dir, en quins països hi ha democràcia i en quins no. La conclusió va ser que encara queda molt de terreny per guanyar, hi ha molts estats i molts llocs sense democràcia, hi ha molts llocs amb dictadures.  

A partir d’ahí, van fer una lectura de la Declaració Universal dels DDHH, van analitzar si es complia o no, van estudiar els 30 articles que hi ha, cada alumne o alumna va triar un o dos articles i va fer una il·lustració representant el que significava per a ell o ella eixe article, si es complia, si es complia en alguns llocs i altres no. 

Va ser una activitat molt enriquidora per a l’alumnat i el resultat s’ha exposat en diversos llocs del centre. 

S’agraeix la tasca realitzada per la nostra Sènior Lupe Núez.