Visita professorat de Suècia.

El passat dijous 15 juny de 2023, dintre de les accions destinades a la internacionalització del centre vam rebre la visita de dues professores de l’escola d’educació secundaria Angskola de Suècia.

https://www.sundbyberg.se

Lourdes Stolt i Jenny Varhammar ambdues professores d’Espanyol a Suècia varen conéixer de primera ma l’estructura del sistema educatiu de la Comunitat Valenciana i varen conèixer les instal·lacions i els diferents programes que s’apliquen al nostre centre.

Van mostrar especial interès en els programes de Tutoria entre iguals i en la tematització didàctica de les aules al nostre centre així com l’atenció a programes per la igualtat de gènere i visibilitat de les dones.

Durant aquesta visita es van establir els primers contactes per poder madurar futures relacions entre les dues escoles que esperem que fructifiquen en intercanvis de professorat i alumnat.