ALUMNAT 1r ESO D’ADSCRIPCIÓ

Instruccions-MATRiCULA-1ESO-Cast-val-2023-24

QUI?    L’ALUMNAT QUE ES MATRICULE DE 1r ESO QUE VE DEL CEIP ALTEA LA VELLA, DEL CEIP GARGANES, i del CEIP L’OLLA.

CÓM?   En aquest cas TAMPOC cal fer el procés d’admissió. Emplena la sol·licitud que t’hem entregat a l’escola i vine a secretaria amb tota la documentació per tal de formalitzar la matrícula.

QUAN?   El dia i hora que tens assignat al sobre de matrícula.

INSTRUCCIONS

SOL·LICITUD DE MATRÍCULA  [Versió en Valencià] [Versión en Castellano] 

OPCIONALITAT ASSIGNATURES

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO CONVIVÈNCIA Només si es deconeixen les dades de l’altre progenitor.

SOL·LICITUD AJUDES TRANSPORT