ALUMNAT 1r ESO D’ADSCRIPCIÓ

Instruccions-MATRíCULA-1ESO-Cast-val

QUI?    L’ALUMNAT QUE ES MATRICULE DE 1r ESO QUE VE DEL CEIP ALTEA LA VELLA, DEL CEIP GARGANES, i del CEIP L’OLLA.

CÓM?   En aquest cas TAMPOC cal fer el procés d’admissió. Emplena la sol·licitud que t’hem entregat a l’escola i vine a secretaria amb tota la documentació per tal de formalitzar la matrícula.

QUAN?   El dia i hora que tens assignat al sobre de matrícula.

 

INSTRUCCIONS

SOL·LICITUD DE MATRÍCULA

OPCIONALITAT ASSIGNATURES

FULL DE PAGAMENTS

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO CONVIVÈNCIA Només si es deconeixen les dades de l’altre progenitor.

SOL·LICITUD AJUDES TRANSPORT