Més…

SOL·LICITUDS GENERALS


 • Instància general (per tal d’exposar i sol·licitar qualsevol suggeriment o queixa). [PDF]
 • Sol·licitud per demanar l’exempció de Valencià. [ENLLAÇ]  [PDF]
 • Justificació de faltes d’assistència. [PDF]
 • Sol·licitud d´accés a “Web Família”. [PDF]
 • Sol·licitud de reclamació de qualificacions. [PDF]
 • Certificació acadèmica

L’alumnat que ha cursat estudis d’ESO, batxillerat o un cicle formatiu al nostre centre i desigte una certificació acadèmiques o certificat a l’efecte de trasllats ha de pagar les taxes i enviar la següent documentació escanetjada per correu 03002573.secretaria@edu.gva.es amb l’assumpte: CERTIFICAT_Cognoms i Nom (p.e. CERTIFICAT Llorca Pérez M.José) ) per a obtenir el titol acadèmic:

 1. Justificant d’haver pagat les taxes per expedició del certificat. L’import de la taxa emesa dependra de la teua situació particular (família nombrosa, monoparental, discapacitat, etc.) i de que disposes de document oficial i en vigència que ho justifique.
 2. Una fotocòpia del DNI o NIE en vigor.
 3. Documentació acreditativa de l’exempció total o parcial del pagament de les taxes de matrícula, si és el cas.
 • Expedició títols acadèmics:

L’alumnat que ha finalitzat el batxillerat o un cicle formatiu al nostre centre ha d’enviar la següent documentació escanetjada per correu 03002573.secretaria@edu.gva.es amb l’assumpte: TITOLCICLE_Cognoms i Nom (p.e. TITOLCICLE Llorca Pérez M.José) ) per a obtenir el titol acadèmic:

 1. Sol·licitud de títol a expedir correctament emplenada.
 2. Justificant d’haver pagat les taxes per Expedició del títol. L’import de la taxa emesa dependra de la teua situació particular (família nombrosa, monoparental, discapacitat, etc.) i que disposes de document oficial i en vigència que ho justifique.
 3. Una fotocòpia del DNI o NIE en vigor.
 4. Documentació acreditativa de l’exempció total o parcial del pagament de les taxes de matrícula, si és el cas.
 5. Autorització de trámits a secretaria (per tal de recollir el títol si la persona interessada no pot vindre a per ell). [PDF]

Més informació en la web de Conselleria [ENLLAÇ]

BEQUES I AJUDES A L´ESTUDI


ASSEGURANÇA ESCOLAR


 • Circular informativa[PDF]
 • Centres privats col·laboradors amb l’assegurança escolar.  [PDF]
 • Sol·licitud afiliació a la Seguretat Social.TA-1.  [PDF]
 • Assegurança escolar – Prestacions i cobertures escolars. [PDF]
 • Sol·licitud de prestació de l’assegurança escolar (en cas d’accident escolar). [PDF]

NORMATIVA


PROFESSORAT


Formularis per al professorat:

Justificant de falta dirigit a la prefectura d’estudis.

Sol·licitud de permís a la direcció del centre docent.

Sol·licitud de permís   (enllaç a la pàgina web de la Direcció General de Personal)

Professorat interí

El professorat interi destinat al centre a l’inici del curs i el destinat  per a cobrir vacants per baixa mèdica o altres situacions, haurà de presentar la credencial de nomenament de funcionari interí en Secretaria el dia de la seua incorporació.

Enllaç a la pàgina web de la Conselleria d’Educació  on podeu trobar les instruccions per a obtindre i presentar els documents corresponents.

Per a aconseguir el Certificat negatiu del Registre Central Delites Sexuals, cal anar a la Delegació de Justícia.

Podeu aconseguir el NUSS telemàticament a la web de la T.G. de la Seguretat Social.