Cicle Formatiu en Gestió d’Allotjaments Turístics

El nou Cicle Formatiu de Grau Superior en Gestió d’Allotjaments Turístics d’Altea es posiciona com una oportunitat acadèmica i laboral per al sector turístic de la zona d’influència. Especialment, aquests estudis posen el seu focus en la capacitació de persones per a exercir el seu treball en allotjaments hotelers, empreses de lloguer vacacional, càmpings, informació turística, gestió d’esdeveniments, agències de viatges i oferta complementària, entre d’altres.

Formació especialitzada en gestió d’allotjaments turístics.

Els allotjaments turístics a la Comunitat Valenciana es divideixen en diferents grups, modalitats i categories. L’objectiu del cicle és que l’alumnat desenvolupe les competències necessàries per desenvolpar la seua tasca de manera professional en qualsevol de les tipologies. A més a més, a FP Turisme Altea tractem d’aprofundir en aquelles que representen una major significació per al subsector hostaler i supose una oportunitat professional per a l’alumnat.

Les eines més avançades en gestió i digitalització

Aquells que cursen el cicle tenen al seu abast eines professionals i de màxima actualitat per desenvolupar les competències relacionades amb la gestió d’allotjaments, la digitalització, la innovació i accedir al món laboral amb els coneixements necessaris.

Per exemple, eines com el PMS d’Avirato ens permeten treballar amb un programa “cloud” que utilitzen molts del hotels per gestionar tots els seus serveis i processos administratius. També la plataforma de digitalització de processos Iristrace, que ens permet implementar processos manuals a la dimensió digital.

Títol profesional de Grau Superior en dos anys

Obtenció d’un títol professional de grau superior en només dos anys. Aquest títol t’acredita com a professional del subsector turístic, un àmbit que dona treball a més del 40% dels joves de la provincia d’Alacant, segons informe de la UA al 2022.

Els titulats en aquest FP Superior, tenen un elevat grau d’especialització i una important orientació a l’empresa turística. Es tracta d’una alternativa d’estudis i una oportunitat d’accedir al món laboral molt directa. Abans del dos anys de curs, els alumnes es formen en empreses del seu interés on poden obtindre una oferta de treball.

Visualitza el teu futur

«L’educació és el passaport cap al futur, el demà pertany a aquells que es preparen per a ell en el dia de hui» Malcom X

Com accedir al cicle?

Pots accedir a un cicle de grau superior quan reunisques algun dels següents requisits:

Accés directe:

Estar en possessió del Títol de Batxiller, o d’un certificat acreditatiu d’haver superat totes les matèries del Batxillerat.

Haver superat el segon curs de qualsevol modalitat de Batxillerat experimental.

Estar en possessió d’un Títol de Tècnic (Formació Professional de Grau Mitjà).

Estar en possessió d’un Títol de Tècnic Superior, Tècnic Especialista o equivalent a efectes acadèmics.

Haver superat 3r de BUP (Batxillerat Unificat Polivalent).

​Haver superat el Curs d’Orientació Universitària (COU).

Estar en possessió de qualsevol Titulació Universitària o equivalent.

Accés mitjançant prova (per als qui no tinguen algun dels requisits anteriors):

Haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau superior (es requereix tindre almenys 19 anys l’any que es realitza la prova o 18 per als qui posseeixen el títol de Tècnic).

Haver superat la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys.

Qué aprendré i faré?

Organitzar i controlar establiments d’allotjament turístic, aplicant les polítiques empresarials establertes, controlant objectius dels diferents departaments, accions comercials i resultats econòmics de l’establiment, prestant el servei a l’àrea d’allotjament.

Aquest professional serà capaç de:

Coordinar els serveis propis dels establiments d’allotjament turístic, disposant les estructures organitzatives òptimes per a la gestió i el control dels seus departaments.

Analitzar el mercat i comercialitzar el producte base propi de l’allotjament, així com els serveis i els productes complementaris.

Organitzar i promocionar esdeveniments al propi establiment.

Analitzar el mercat i comercialitzar el producte base propi de l’allotjament, així com els serveis i els productes complementaris, gestionant les reserves amb criteris d’eficiència empresarial.

Controlar i supervisar el departament de recepció, podent prestar el servei, si escau, i assegurant l’atenció al client amb els nivells de qualitat establerts.

Organitzar i promocionar esdeveniments al propi establiment, en coordinació amb els diferents departaments implicats, gestionant els recursos humans i materials necessaris.

Supervisar la correcta atenció al client, el servei postvenda i la gestió de queixes i reclamacions.

Pla de formació

Els mòduls professionals d’aquest cicle formatiu són:

Estructura del mercat turístic.
Protocol i relacions públiques.
Màrqueting turístic.
Direcció d’allotjaments turístics.
Gestió del departament de pisos.
Recepció i reserves.
Recursos humans en l’allotjament.
Comercialització d’esdeveniments.
Anglés.
Segona llengua estrangera.
Projecte de gestió d’Allotjament Turístic.
Formació i orientació laboral.
Empresa i iniciativa emprenedora.
Formació en Centres de Treball.

En acabar els estudis, qué podré fer?

Treballar en:

Hotels, apartaments turístics, vivendes d’ús turístic, campings, resorts, turisme rural, etc.
Subdirector/a d’allotjaments turístics.
Encarregat/da de recepció.
Encarregat/da de reserves.
Coordinador/a de qualitat. Gestor/a d’allotjament en residències, hospitals i similars.
Gestor/a d’allotjament en cases rurals.
Coordinador/a d’esdeveniments.
Encarregat/da de vendes en establiments turístics.
Comercial d’allotjaments turístics.
Governanta o encarregat/da general del servei de pisos i neteja.
Subgobernant/a de secció del servei de pisos i neteja.

Continuar estudiant:

Cursos d’especialització professional.
Un altre Cicle de Formació Professional amb la possibilitat d’establir convalidacions de mòduls professionals d’acord amb la normativa vigent.
Preparació de les Proves d’Avaluació de Batxillerat (únicament les matèries d’opció del bloc de les troncals)
Ensenyaments Universitaris amb la possibilitat d’establir convalidacions d’acord amb la normativa vigent

Admissió i matrícula

Abans d’acabar el curs s’obri un període de preinscripció per a poder obtenir una plaça abans de que comence la martrícula. Les dates d’aquesta preinscripció venen establides per l’administració educativa, igual que les dates de matrícula. Com a nota orientativa, les preinscripcions es dúen a terme cap al mes de maig i la matrícula cap al mes de juliol. Totes les novetats apareixeran al web del centre i seran comunicades a les nostres xarxes socials. Pots consultar la informació i instruccions de matrícula clicant ací.

Si vols informació sobre les proves d’accés, clica ací.

On estem?

Adreça i telèfon del centre

Carrer Galotxa 1

03590, Altea (Alacant)

Tel. 966816070