BATXILLERAT

El Batxillerat forma part de l’Educació Secundària i comprén dos cursos acadèmics, que els estudiants cursaran generalment a partir dels setze anys d’edat. El Batxillerat es desenrotlla en tres modalitats: Arts, Ciències i Tecnologia, i Humanitats i Ciències Socials. L’IES Bellaguarda t’ofereix en horari de matí i nocturn la formació necessària que et permet accedir a les diverses opcions d’estudis superiors, tant universitaris com de Formació professional específica de grau superior. Les modalitats que s’imparteixen al centre són:

HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS (horari matí i noctun)

CIÈNCIES (horari matí i noctun)

ARTS (horari matí)

  • Cartell informatiu nocturn. [PDF]
  • Informació dels estudis en règim de nocturn. [PDF]

Més informació en la web de la Conselleria. [Clica ací]

A continuació teniu el pla d’estudis amb el recull de les diferents matèries que s’imparteixen en el curs 2017-2018 en 1r i 2n de batxillerat:


 PLA D’ESTUDIS DE 1r BATXILLERAT


CIÈNCIES

HUMANITATS

CCSS

ARTS

Troncals

Filosofia

Llengua Castellana i literatura I

Primera llengua estrangera

Matemàtiques I

Filosofia

Llengua Castellana i literatura I

Primera llengua estrangera

Llatí I

Filosofia

Llengua Castellana i literatura I

Primera llengua estrangera

Matemàtiques aplicades a les CCSS I

Filosofia

Llengua Castellana i literatura I

Primera llengua estrangera

Fonaments de l’art I

Troncals opcionals

Física i Química

I cal triar una matèria entre les següents:

Dibuix Tècnic I

Biologia i Geologia

Grec I

I cal triar una matèria entre les següents:

Historia del Món Contemporani

Literatura Universal

Economia

I cal triar una matèria entre les següents:

Història del Món Contemporani

Literatura Universal

Cultura Audiovisual I

I cal triar una matèria entre les següents:

Història del Món Contemporani

Literatura Universal

Específiques

Educació Física Educació Física Educació Física Educació Física

Específiques opcionals

I cal triar una matèria entre les següents:

Tecnologia Industrial I

Tecnologies de la Informació i de la Comunicació

Llenguatge i pràctica musical

Francés Segona Llengua Estrangera 

Dibuix Artístic I

I cal triar una matèria entre les següents:

Tecnologia Industrial I

Tecnologies de la Informació i de la Comunicació

Llenguatge i pràctica musical

Francés Segona Llengua Estrangera 

Dibuix Artístic

I cal triar una matèria entre les següents:

Tecnologia Industrial I

Tecnologies de la Informació i de la Comunicació

Llenguatge i pràctica musical

Francés Segona Llengua Estrangera 

Dibuix Artístic

I cal triar una matèria entre les següents:

Tecnologia Industrial I

Tecnologies de la Informació i de la Comunicació

Llenguatge i pràctica musical

Francés Segona Llengua Estrangera 

Dibuix Artístic

Específiques opcionals

I cal triar una matèria entre les següents:

Cultura Científica

Anatomia Aplicada

Religió

Volumen

I cal triar una matèria entre les següents:

Cultura Científica

Anatomia Aplicada

Religió

Volumen

I cal triar una matèria entre les següents:

Cultura Científica

Anatomia Aplicada

Religió

Volumen

I cal triar una matèria entre les següents:

Cultura Científica

Anatomia Aplicada

Religió

Volumen

Lliure configuració autonòmica obligatòria

Valencià: Llengua i literatura

Tutoria

Valencià: Llengua i literatura

Tutoria

Valencià: Llengua i literatura

Tutoria

Valencià: Llengua i literatura

Tutoria

 


 PLA D’ESTUDIS DE 2n BATXILLERAT


CIÈNCIES

HUMANITATS

CCSS

ARTS

Troncals

Historia d’Espanya

Llengua Castellana i literatura II

Primera llengua estrangera II

Matemàtiques II

Historia d’Espanya

Llengua Castellana i literatura II

Primera llengua estrangera II

Llatí II

Història d’Espanya

Llengua Castellana i literatura II

Primera llengua estrangera II

Matemàtiques aplicades a les CCSS II

Història d’Espanya

Llengua Castellana i literatura II

Primera llengua estrangera II

Fonaments de l’art II

Troncals opcionals

I cal triar una matèria entre les següents:

Dibuix Tècnic II

Química

I cal triar una matèria entre les següents:

Física

Biologia

 

I cal triar una matèria entre les següents:

Grec II

Historia de la Filosofia

Economia de l’empresa

I cal triar una matèria entre les següents:

Historia de l’Art

Geografia

I cal triar una matèria entre les següents:

Grec II

Historia de la Filosofia

Economia de l’empresa

I cal triar una matèria entre les següents:

Historia de l’Art

Geografia

I cal triar dos matèries entre les següents:

Cultura audiovisual II

Disseny

Específiques opcionals

I cal triar una matèria entre les següents:

Ciències de la Terra i del Medi Ambient

Tecnologia Industrial II

Tècniques d’Expressió Graficoplàstica

Psicologia

I cal triar una matèria entre les següents:

Geologia

Tecnologies de la Informació i de la Comunicació II

Francès Segona Llengua Estrangera

Historia de la Música i de la Dansa

Dibuix Artístic II

 

I cal triar una matèria entre les següents:

Ciències de la Terra i del Medi Ambient

Tecnologia Industrial II

Tècniques d’Expressió Graficoplàstica

Psicologia

I cal triar una matèria entre les següents:

Geologia

Tecnologies de la Informació i de la Comunicació II

Francès Segona Llengua Estrangera

Historia de la Música i de la Dansa

Dibuix Artístic II

 

I cal triar una matèria entre les següents:

Ciències de la Terra i del Medi Ambient

Tecnologia Industrial II

Tècniques d’Expressió Graficoplàstica

Psicologia

I cal triar una matèria entre les següents:

Geologia

Tecnologies de la Informació i de la Comunicació II

Francès Segona Llengua Estrangera

Historia de la Música i de la Dansa

Dibuix Artístic II

I cal triar una matèria entre les següents:

Ciències de la Terra i del Medi Ambient

Tecnologia Industrial II

Tècniques d’Expressió Graficoplàstica

Psicologia

I cal triar una matèria entre les següents:

Geologia

Tecnologies de la Informació i de la Comunicació II

Francès Segona Llengua Estrangera

Historia de la Música i de la Dansa

Dibuix Artístic II

 

Lliure configuració autonòmica obligatòria

Valencià: Llengua i literatura II

Tutoria

Valencià: Llengua i literatura II

Tutoria

Valencià: Llengua i literatura II

Tutoria

Valencià: Llengua i literatura II

Tutoria