ORGANITZACIÓ

EQUIP DIRECTIU


CÀRREC NOM CORREU ELECTRÒNIC
Directora Maria José Llorca Fornés 03002573@edu.gva.es
Vicedirector Jesús Vte Pons
Secretari Jaume Garcés 03002573@edu.gva.es
Cap d’Estudis Diürn Paqui González
Cap d’Estudis Nocturn

Cap d'Estudis Cicles

Luis Bonmati

Maria Teresa Lloret Ferrer

capdestudisnocturn@iesbellaguarda.com
Vicesecretaria Andrea Blanquer

PROFESSORAT


En el següent enllaç trobareu el llistat del professorat del centre. (Clica ací)

TUTORS/-ES


En el següent enllaç trobareu el llistat dels tutors/-es del centre de cadascun dels grups. (Clica ací)