ORGANITZACIÓ

EQUIP DIRECTIU


CÀRREC NOM CORREU ELECTRÒNIC
Directora Maria José Llorca Fornés 03002573@edu.gva.es
Vicedirector Jesús Vte Pons jv.ponspons@edu.gva.es
Secretari Jaume Garcés 03002573@edu.gva.es
Cap d’Estudis Diürn Paqui González f.gonzalezperez@edu.gva.es
Cap d’Estudis Nocturn

Cap d'Estudis Cicles

Luis Bonmati

Maria Teresa Lloret Ferrer

l.bonmatimingot@edu.gva.es

mt.lloretferrer@edu.gva.es

Vicesecretaria Andrea Blanquer ac.blanquerperez@edu.gva.es      .