Ajudes FP Desplaçament i FCT. LLISTATS DEFINITIUS

Hui a 27 de maig de 2022 ja estan publicats els LLISTATS DEFINITIUS d’ajudes d’FP per a Transport i FTC.

Hi ha tres dies hàbils per subsanar errades des de la seua publicació. Fins al dijous 26 en horari de secretaria.

AJUDES AL DESPLAÇAMENT

AJUDES FCT

NORMATIVA que regulas les ajudes d’FP. GVA

https://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/subvencions-alumnat-fp