ALUMNAT DEL CENTRE

instruccions-MATRICULA-ALUMNAT-DEL-CENTRE-juny-2023-24

QUI?   ELS/LES ALUMNES DEL CENTRE  QUE NO CANVIEN D’ETAPA (ÉS A DIR, QUE ES MATRICULEN DE QUALSEVOL 2n, DE 3r O DE 4t CURS).

CÓM?  En aquest cas NO has de fer el procés d’admissió. Emplena la sol·licitud, adjunta-la amb la documentació i presenta-ho, dins un sobre, a la consergeria del centre.

QUAN?

26 JUNY                                  MATRÍCULA 4 ESO 

27 JUNY                                  MATRÍCULA 3 ESO

28 JUNY                                   MATRÍCULA 2 ESO + repetidors 1r ESO

3  JULIOL                                  MATRÍCULA 2 BAT + repetidors BATX

4  JULIOL                                  MATRÍCULA 2 FPB, GM, GS + repetidors Cicles
                         

 

Empleneu els documents, imprimiu-los, SIGNEU-LOS i introduir-los dintre del sobre.

INSTRUCCIONS 

SOL·LICITUD DE MATRÍCULA  [Versió en Valencià] [Versión en Castellano] 

OPTATIVITAT ASSIGNATURES 

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO CONVIVÈNCIA

MODEL TAXES 046

COMPROMÍS D’ASSISTÈNCIA

SOL·LICITUD AJUDES TRANSPORT