ALUMNAT DEL CENTRE

QUI?   ELS/LES ALUMNES DEL CENTRE  QUE NO CANVIEN D’ETAPA (ÉS A DIR, QUE ES MATRICULEN DE QUALSEVOL 2n, DE 3r O DE 4t CURS).

CÓM?  En aquest cas NO has de fer el procés d’admissió. Emplena la sol·licitud, adjunta-la amb la documentació i presenta-ho, dins un sobre, a la consergeria del centre.

QUAN?

28-29JUNY                                  MATRÍCULA 2 ESO

30-1 JULIOL                                MATRÍCULA 3 ESO

2,5 JULIOL                                  MATRÍCULA 4 ESO

6-7 JULIOL                                  MATRÍCULA 2 BAT

8-9 JULIOL                                  MATRÍCULA 2 FPB, GM, GS

12-13 JULIOL                              MATRÍCULA AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA
items MATRICULA ALUMNAT DEL CENTRE

Empleneu els documents, imprimiu-los, SIGNEU-LOS i introduir-los dintre del sobre.

INSTRUCCIONS

SOL·LICITUD DE MATRÍCULA

FULL DE PREMATRÍCULA

FULL DE PAGAMENTS

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO CONVIVÈNCIA

MODEL TAXES 046