ALUMNAT DEL CENTRE

Instruccions-MATRICULA-ALUMNAT-DEL-CENTRE-2022-Cast_Val

QUI?   ELS/LES ALUMNES DEL CENTRE  QUE NO CANVIEN D’ETAPA (ÉS A DIR, QUE ES MATRICULEN DE QUALSEVOL 2n, DE 3r O DE 4t CURS).

CÓM?  En aquest cas NO has de fer el procés d’admissió. Emplena la sol·licitud, adjunta-la amb la documentació i presenta-ho, dins un sobre, a la consergeria del centre.

QUAN?

28 o 29 JUNY                               MATRÍCULA 3r ESO + repetidors/es 1r ESO

30 JUNY                                  MATRÍCULA 2 ESO

1  JULIOL                                  MATRÍCULA 4 ESO

4  JULIOL                                  MATRÍCULA 2 BAT

5  JULIOL                                  MATRÍCULA 2 FPB, GM, GS

7  JULIOL                                MATRÍCULA AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA

 

Empleneu els documents, imprimiu-los, SIGNEU-LOS i introduir-los dintre del sobre.

INSTRUCCIONS

SOL·LICITUD DE MATRÍCULA

OPTATIVITAT ASSIGNATURES 

FULL DE PAGAMENTS

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO CONVIVÈNCIA

MODEL TAXES 046

SOL·LICITUD AJUDES TRANSPORT