ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR 2023

Per al pròxim 23 de novembre de 2023 s’han convocat les eleccions a consells escolars en elscentres docents no universitaris sostinguts amb fons públics, mitjançant la Resolució de 22setembre de 2023, de la Direcció General d’Innovació i Inclusió Educativa, sobre la convocatoria d’eleccions a consells escolars de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana,sostinguts amb fons públics, en l’any 2023 (DOGV núm. 2023/9766).

El primer pas d’aquest procediment és anunciar la data de celebració del sorteig per a l’elecció dels membres de la junta electoral i la constitució de la junta electoral que es realitzarà el proper 13 d’octubre de 2023 a la sala d’usos múltiples a les 10:45h.

SORTEIG PER A L’ELECCIÓ DELS MEMBRES DE LA JUNTA ELECTORAL DIVENDRES 13 D’OCTUBRE 10.45 HORES (HORA DE L’ESPLAI) SALA D’USOS MÚLTIPLES

Totes les persones titulars de la junta electoral, a excepció de la Presidència, seran elegides per sorteig entre les ixents del Consell escolar i en cas de no ser possible, s’elegiran per sorteig entre les inscrites en el cens.

Les suplències seran elegides per sorteig entre les persones inscrites en els censos corresponents.

La resta d’actuacions es regiran pel següent calendari:

CALENDARI D’ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR 2023

Octubre

· Dijous 4:

o Publicació de la data de realització del sorteig per a l’elecció dels membres de la junta electoral.

· Divendres 13:

o Celebració del sorteig per a l’elecció dels membres de la junta electoral.

o Constitució de la Junta Electoral.

· Dimecres 18:

o Aprovació i publicació dels censos electorals.

o Inici del termini de presentació de candidatures.

Novembre

· Dimarts 7:

o Últim dia de presentació de candidatures.

· Dimecres 8:

o Publicació de la llista provisional de candidatures.

o Inici del termini de presentació de reclamacions a la llista de candidatures.

· Divendres 10:

o Darrer dia per presentar reclamacions a les llistes provisionals de candidats.

· Dimarts 14:

o Resolució de les reclamacions presentades a les llistes provisionals de candidats.

o Publicació de les llistes definitives de candidats.

· Dimecres 15:

o Inici de la campanya electoral.

o Sorteig dels titulars i suplents de les meses electorals dels sectors família i alumnat.

· Dijous 16:

o Les paperetes electorals es posen a disposició de l’electorat.

o Inici del vot no presencial.

· Dimarts 21:

o Fi de la campanya electoral.

· Dimecres 22:

o Jornada de reflexió.

· Dijous 23:

o Votacions.

o Publicació dels resultats provisionals.

o Inici del termini de presentació de reclamacions als resultats provisionals.

· Dimarts 28:

o Darrer dia per presentar reclamacions als resultats provisionals.

· Dijous 30:

o Proclamació de les candidatures electes.

Desembre

· Dijous 14:

o Sessió de constitució del Consell Escolar.