Exposició treballs VOLUM

L’alumnat de batxillerat artístic de l’assignatura de VOLUM mostra en els corredors del centre els seus treballs sobre com han utilitzat el pla per abordar la representació de formes orgàniques i naturals. Aquesta exposició mostra algunes de les tècniques constructives per abordar el volum que han aprés durant aquest primer trimestre en l’assignatura.

Donació d’ordinadors portàtils per part de l’AMPA

L’AMPA de l’IES Bellaguarda, dintre de les sues accions destinades a la millora de la efectivitat del centre ha fet una donació de 3 ordinadors portàtils destinats a les tasques de direcció, per atendre i coordinar les avaluacions i poder realitzar reunions virtuals amb condicions.

Des del centre agraïm enormement aquest gest altruista que de segur reverteix en la efectivitat de les nostres tasques.

Moltes gràcies.


El AMPA del IES Bellaguarda, dentro de sus acciones destinadas a la mejora de la efectividad del centro ha hecho una donación de 3 ordenadores portátiles destinados a las tareas de dirección, para atender y coordinar las evaluaciones y poder realizar reuniones virtuales con condiciones.

Desde el centro agradecemos enormemente ese gesto altruista que seguro revierte en la efectividad de nuestras tareas.

Muchas gracias.

25N. Lectura del manifest contra la Violència de gènere.

Hui 25 de Novembre del 2023,
Nosaltres, el Bellaguarda, amb preocupación per l’augment dels casos de violencia cap a les dones, volem expresar el nostre suport a totes les víctimes de violència de gènere ; hui volem recordar a les dones i xiquetes que han mort en mans de les seues parelles, les que pateixen en silenci, les que tenen por, a les que miren per damunt del muscle pel carrer, a les que cauen protegint a les seues famílies, a les que son arrancades de les seues cases.
Per totes elles, les germanes, les avias, les mares i filles. Per aquelles que no troben la seua veu o l’han perdut perquè li l’han arrabassada, nosaltres, el Bellaguarda, volem ser la seua veu i el seu escut.
Perquè la violència cap a les dones no entén de classes socials, ni d’origen, ni d’edats: la trobem al carrer, al llenguatge, a l´escola, als mitjans de comunicació i dins de les nostres llars.
Perquè els nostres actes, les nostres paraules, el nostre art, les nostres mirades, están plens de significat.
Hui, nosaltres, el Bellaguarda, decidim significar-nos contra la violència.
Per això hui, 25 de novembre de 2023, nosaltres el Bellaguarda, trenquem el silenci i cridem a les 93 dones i xiquetes assassinades enguany al nostre pais per ser dones:
Belén, Eva María, Natalia , Elisabeth, Paloma, Elia,. María del Carmen, Anne Marie, Violeta, María Encarnación, Rebecca, María, Arantxa , Lourdes, Paula, Maialen. Vanesa , Lida, Francy. Vanesa, Zhen Jiang. Kirsty, Salwa, Najah, Carmen, Carla, Elena, Erica Vanessa, Zhour, Juani, Evarista, Encarni. Encarnación, Rosario, Raquel, Maricel, María Rosa. Sandra. Suzan. Nicola, Hanane, Laura, Miguela, Sandra, Paqui, Carolina, Marina, María del Carmen, Beatriz, Antonia, Rosa, Carmen Elena, Cristina, Rosario, María Begoña, Juani, Mariví, Josefa, María Esther, Semiana, India, Yess María, Tatiana, Buran, 64 Nina, María del Carmen, Katia, María, Belén. Catalina, Abdile. Iris, Noemí, Madeleine, Carmen. I la nadona de 3 mesos assasinada pel pare, perqué volia un xiquet; i les 14 dones sense identificar.
Perquè el que no s’anomena, s’oblida, nosaltres, el Belalguarda recordarem els ses noms. Perquè podem i volem ser l’inici del canvi cap a la igualtat que la societat necessita.
Perquè hui, al Bellaguarda, volem fer un crit que s’escolte a tots els racons del món:
NI UNA MENYS. TOTES, VIVES, LLIURES, IGUALS.

Ús responsable de les xarxes socials.

PAUTES PER A L’ÚS SALUBLE I RESPONSABLE DE LES TIC I LES XARXES SOCIALS [descarrega aquesta informació en PDF]

Les noves tecnologies presenten riscos importants i poden arribar, fins i tot, a situacions delictives. Per això hem de ser conscients i responsables de l’ús que les nostres filles i fills fan de les TIC i de les xarxes. És responsabilitat dels pares o tutors legals supervisar i limitar l’ús que els menors fan de les noves tecnologies. Des del centre volem demanar-los que parlen amb les seues filles i fills d’aquest tema (que revist gravetat) i que revisen els seus telèfons mòbils i xarxes socials. Per a facilitar aquesta supervisió, hem considerat oportú informar-los sobre algunes qüestions legals quant a l’accés i ús d’aquestes:

 1. Totes les xarxes socials tenen una edat mínima per a utilitzar-les legalment.
 • Segons el Reglament de protecció de dades de la Unió Europea i la Llei de Protecció de Dades espanyola l’edat mínima a la qual els menors poden prestar per si mateixos el seu consentiment per al tractament de dades personals en l’àmbit dels serveis de la societat de la informació (en el qual s’inclouen les xarxes socials) és de 16 anys. Fins a aqueixa edat, el fet que tinguen un compte en qualsevol xarxa social implica que vostés l’han autoritzat i són responsables de l’ús que es fa d’ella.
 • Algunes plataformes permeten que els menors tinguen el seu propi compte als 13/14 anys, sempre amb permís explícit i sota supervisió d’un tutor/a legal que serà responsable de l’ús de la xarxa social, de la possible difusió de la imatge del propi menor o d’uns altres, així com del consum o difusió de possible material il·legal o de contingut delictiu.
 • En qualsevol cas, si la seua filla o fill té menys de 14 anys, el seu abonament a una xarxa social requereix el permís escrit i explícit dels tutors o tutores legals i haurà de figurar de manera visible en el perfil del menor que el compte és gestionat i supervisat per un adult.
 • Quan el seu fill o filla utilitza una data de naixement falsa per a crear un perfil o compte en una xarxa social, està cometent de facto DELICTE DE FRAU.

En concret, entre algunes de les plataformes que els seus fills i filles utilitzen:

            -permeten crear a 13 anys (sota supervisió d’un adult):

            • Twitter

            • Pinterest

            • Snapchat

            . -permeten crear un perfil a 14 anys (sota supervisió d’un adult):

            • Tik Tok: continua sent, actualment, una de les plataformes més utilitzades per a ciberassetjament entre menors i grooming (captació de menors amb finalitats sexuals). En estar associat a una línia de telèfon, el responsable últim del seu ús és el titular de la línia.

            • WhatsApp: tinguen especial compte amb els grups, ja que impliquen la difusió del número de telèfon i les dades personals de tots els components del grup. Si el compte està sincronitzat amb altres dispositius, els contcates del telèfon son susceptibles de ser copiats per terceres persones o entitats.  És un dels mitjans de captació d’adolescents.

El responsable últim és el titular de la línia.

            • Be Real: aquesta nova app esta prenent força entre el nostre alumnat i les autoritats competents han detectat els següents perills:

                        -l’a app tria moments aleatoris del dia perquè, en un temps de 2 minuts es realitze una foto i es puge a la xarxa. Això augmenta el contingut addictiu de la plataforma, a més de fomentar un ús del mòbil en espais on no està permès, com l’institut.

                        -les imatges no estan moderades, per la qual cosa és possible trobar-se contingut inapropiat fàcilment.

                        -Les fotos usen la càmera frontal i posterior, per la qual cosa encara que no es vulga ensenyar una de les dues parts, l’aplicació pren aqueixa imatge. Conseqüència de l’anterior és que algunes persones són fotografiades sense el seu permís, la qual cosa pot ser delicte.

            • YouTube: en cap cas el menor d’edat podrà aparéixer en enregistraments per als quals els tutors legals no hagen signat un consentiment explícit.

            • Instagram: presten especial atenció a les stories i la missatgeria instantània. S’associa amb el grooming. A més els menors poden excloure als tutors legals de l’accés als continguts publicats, per la qual cosa resulta més difícil de supervisar.

            • Facebook: presten especial atenció a les stories i la missatgeria instantània. S’associa amb el grooming.

            • Pokemon Go: (el joc és, a més una xarxa social). Implica la possibilitat d’atraure el /la menor a una determinada localització geogràfica sense coneixement dels seus tutors legals.

-permeten crear un perfil a 15 anys (sota supervisió d’un adult):

            •Reddit:  recentment ha canviat la restricció d’edat als 15 anys. Atenció: no es necessita tindre un compte en Reddit per llegir els continguts. Encara que els comptes siguen privats, la plataforma selecciona continguts de tots els membres per temàtiquesi els comparteix de forma pública, fent accessible l’informació dels volstres fills i filles.

            -Kiwi: creada originalment com plataforma de preguntes i respostes, ha guanyat popularitat entre l’alumnat. El perill d’aquesta xarxa consisteix en que no es pot desactivar la geolocalització i qualsevol usuari pot investigar qui està  prop i establir una conversa-relació amb persones que no coneixen. Aquesta plataforma està sent utilitzada per captació de menors per part de grups delictius. 

 -permeten crear un perfil a 16 anys (sota supervisió d’un adult):

            • Tumbler: en cap cas el menor d’edat podrà aparéixer en enregistraments per a les quals els tutors legals no hagen signat un consentiment explícit. Molta atenció amb els grups de fandoms.

             • VK: tinguen especial compte amb els grups, ja que impliquen la difusió del número de telèfon i les dades personals de tots els components del grup. El responsable últim és el titular de la línia.

 • NO permeten crear un perfil fins als 18 anys (tampoc sota supervisió d’un adult):
  • Only Fans: en l’enregistrament l’usuari accedeix a que les seues imatges s’utilitzen sense consentiment escrit. Utilitzat per difusió de pornografia i altres.
  • Twich: en l’enregistrament l’usuari renúncia als seus drets d’imatge
   • Meetup: xarxa utilitzada per adults per a “cites” i per a captar adolescents.

Si les seues filles i fills no compleixen amb l’edat mínima, el més convenient és que no disposen de compte propi en xarxes socials. Si tenen entre 14 i 16 anys, de totes maneres hauran de ser supervisades per un adult en compliment de la llei de protecció de dades. No obstant això i sent conscients que és una cosa molt habitual entre l’alumnat de menys de 16 anys tindre xarxes socials i que la pandèmia ha amplificat l’ús i abús d’aquestes, els especifiquem algunes conductes que suposen pràctiques il·legals segons la Llei de Protecció de Dades i la Llei Integral de Protecció de la Infància i Adolescència:

            -Ús o difusió d’imatges, textos o enregistraments d’àudio de menors sense el consentiment exprés i escrit dels seus tutors legals; a partir dels 16 anys podran consentir, les i els mateixos menors, sense menyscapte de la responsabilitat parental.

            -Difusió d’imatges, missatges o enregistraments que resulten vexatòries, ofensives o denigrants.

            -Ús de les xarxes socials per a qualsevol forma d’assetjament, ciberassetjament, exclusió social, consum o apologia del consum de drogues o alcohol entre menors, o foment de conductes delictives o violentes.

            -Difusió de missatges racistes o que fomenten la violència de gènere o la lgtbifobia (aquests tres poden constituir, a més, delicte d’odi).

            -Captació, difusió o enregistrament de fotos, vídeos o continguts d’àudio en centres escolars, excepte ús pedagògic i previ consentiment escrit dels tutors legals del/la menor d’edat.

            -Difusió o creació de continguts de tipus sexual per part de menors. Difusió o consum de pornografia per part de menors d’edat. Quant a aquest últim apartat, és important saber que la LO 1/2015, defineix com a pornografia infantil: a) Tot material que represente de manera visual a un menor o una persona amb discapacitat necessitada d’especial protecció participant en una conducta sexualment explícita, real o simulada.” També fa referència a les imatges de nus que evidencien els genitals del menor. b) A més el Codi penal especifica com a delicte la producció, venda, distribució, exhibició, oferiment, exhibició o facilitació per qualsevol mitjà de material pornogràfic en l’elaboració del qual hagen sigut utilitzats menors d’edat o a fi de ser consumit per aquests”. En el cas de la pornografia infantil, les penes poden variar d’una multa a presó, depenent de l’edat del menor i del coneixement o no de la conducta per part dels tutors legals.

Els recordem que, en el cas de conductes inadequades o difusió de continguts il·legals per part de menors en les xarxes socials, a més de la responsabilitat civil i/ o penal corresponent als seus fills o filles, aquesta responsabilitat civil i/o penal recau també sobre els tutors legals o, si és el cas, la persona titular de la línia telefònica, contracte de serveis d’internet, etc. associada al compte de la xarxa social.

Sabem que és un tema complicat de gestionar, per això és important que hi haja col·laboració entre el centre i les famílies.


			

Halloween 2023 al Bellaguarda.

Halloween ja ha arribat al Bellaguarda!!!

Enguany, l’alumnat de segon d’FPB de Jardineria i Composicions Florals ens han preparat una decoració amb els típics motius americans, sense perdre la nostra esència valenciana i agrària, incorporant fruites de tardor com són el codony, magranes, mandarines, carabasses, caquis i elements nostres de Tots Sants com la flor del crisantem.


Enhorabona pel resultat!!

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR 2023

Per al pròxim 23 de novembre de 2023 s’han convocat les eleccions a consells escolars en elscentres docents no universitaris sostinguts amb fons públics, mitjançant la Resolució de 22setembre de 2023, de la Direcció General d’Innovació i Inclusió Educativa, sobre la convocatoria d’eleccions a consells escolars de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana,sostinguts amb fons públics, en l’any 2023 (DOGV núm. 2023/9766).

El primer pas d’aquest procediment és anunciar la data de celebració del sorteig per a l’elecció dels membres de la junta electoral i la constitució de la junta electoral que es realitzarà el proper 13 d’octubre de 2023 a la sala d’usos múltiples a les 10:45h.

SORTEIG PER A L’ELECCIÓ DELS MEMBRES DE LA JUNTA ELECTORAL DIVENDRES 13 D’OCTUBRE 10.45 HORES (HORA DE L’ESPLAI) SALA D’USOS MÚLTIPLES

Totes les persones titulars de la junta electoral, a excepció de la Presidència, seran elegides per sorteig entre les ixents del Consell escolar i en cas de no ser possible, s’elegiran per sorteig entre les inscrites en el cens.

Les suplències seran elegides per sorteig entre les persones inscrites en els censos corresponents.

La resta d’actuacions es regiran pel següent calendari:

CALENDARI D’ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR 2023

Octubre

· Dijous 4:

o Publicació de la data de realització del sorteig per a l’elecció dels membres de la junta electoral.

· Divendres 13:

o Celebració del sorteig per a l’elecció dels membres de la junta electoral.

o Constitució de la Junta Electoral.

· Dimecres 18:

o Aprovació i publicació dels censos electorals.

o Inici del termini de presentació de candidatures.

Novembre

· Dimarts 7:

o Últim dia de presentació de candidatures.

· Dimecres 8:

o Publicació de la llista provisional de candidatures.

o Inici del termini de presentació de reclamacions a la llista de candidatures.

· Divendres 10:

o Darrer dia per presentar reclamacions a les llistes provisionals de candidats.

· Dimarts 14:

o Resolució de les reclamacions presentades a les llistes provisionals de candidats.

o Publicació de les llistes definitives de candidats.

· Dimecres 15:

o Inici de la campanya electoral.

o Sorteig dels titulars i suplents de les meses electorals dels sectors família i alumnat.

· Dijous 16:

o Les paperetes electorals es posen a disposició de l’electorat.

o Inici del vot no presencial.

· Dimarts 21:

o Fi de la campanya electoral.

· Dimecres 22:

o Jornada de reflexió.

· Dijous 23:

o Votacions.

o Publicació dels resultats provisionals.

o Inici del termini de presentació de reclamacions als resultats provisionals.

· Dimarts 28:

o Darrer dia per presentar reclamacions als resultats provisionals.

· Dijous 30:

o Proclamació de les candidatures electes.

Desembre

· Dijous 14:

o Sessió de constitució del Consell Escolar.

Horario 11 de septiembre / Horari 11 de setembre

Estimadas familias y alumnado,

El horario de inicio de curso del día 11 de septiembre es el siguiente:
A las 8:55 recepción del alumnado por parte de las tutoras y los tutores.
El alumnado consultará su grupo en los tablones habilitados en el patio y esperará allí a su tutora o tutor. Acceso al centro calle de la vía del tren.
El alumnado de 1º de la ESO accederá al centro, de forma excepcional, por la puerta principal frente al Centro de Salud y entrarán directamente al Salón de Actos. En el hall estarán los listados de los grupos de 1º de ESO.
El alumnado traerá el primer día mochila, libreta y estuche. Se recomienda además incluir un almuerzo o dos según el horario y una botella de agua.
10:45 Recreo
Después del recreo clase lectiva según horario.
El alumnado de 1º ESO, GM y FP Básica finalizará su horario a las 14:00
El alumnado de 2º, 3º, 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato finalizará a las 15:05.

Horario tarde/noche:
16:15 Presentación de los ciclos en el salón de actos, posteriormente horario lectivo.
16:50 Presentación Bachillerato nocturno en el salón de actos, posteriormente horario lectivo.
El horario del día 12 de septiembre será el habitual.

Les deseamos un provechoso curso académico 2023/2024.

Benvolgudes famílies i alumnat,

L’horari d’inici de curs del dia 11 de setembre és el següent:
A les 8.55 recepció de l’alumnat per part de les tutores i els tutors.
L’alumnat consultarà el seu grup als taulons habilitats al pati i esperarà allí la seua tutora o tutor. Accés al centre carrer de la via del tren.
L’alumnat de 1r de l’ESO accedirà al centre, de manera excepcional, per la porta principal davant del Centre de Salut i entraran directament a la Sala d’actes. En el hall estaran els llistats dels grups de 1r d’ESO.
L’alumnat portarà el primer dia motxilla, llibreta i estoig. Es recomana a més incloure un esmorzar o dos segons l’horari i una botella d’aigua.
10.45 Esbarjo
Després del pati classe lectiva segons horari.
L’alumnat de 1r ESO, GM i FP Bàsica finalitzarà el seu horari a les 14.00
L’alumnat de 2n, 3r, 4t d’ESO, 1r i 2n de Batxillerat finalitzarà a les 15.05.

Horari vesprada/nit
16.15 Presentació dels cicles en la sala d’actes, posteriorment horari lectiu.
16.50 Presentació Batxillerat nocturn en la sala d’actes, posteriorment horari lectiu.
L’horari del dia 12 de setembre serà l’habitual.

Els desitgem un profitós curs acadèmic 2023/2024.

Visita professorat de Suècia.

El passat dijous 15 juny de 2023, dintre de les accions destinades a la internacionalització del centre vam rebre la visita de dues professores de l’escola d’educació secundaria Angskola de Suècia.

https://www.sundbyberg.se

Lourdes Stolt i Jenny Varhammar ambdues professores d’Espanyol a Suècia varen conéixer de primera ma l’estructura del sistema educatiu de la Comunitat Valenciana i varen conèixer les instal·lacions i els diferents programes que s’apliquen al nostre centre.

Van mostrar especial interès en els programes de Tutoria entre iguals i en la tematització didàctica de les aules al nostre centre així com l’atenció a programes per la igualtat de gènere i visibilitat de les dones.

Durant aquesta visita es van establir els primers contactes per poder madurar futures relacions entre les dues escoles que esperem que fructifiquen en intercanvis de professorat i alumnat.