Famílies Connectades

Naix l’Escola de mares i pares “Famílies Connectades” a Altea. Un projecte del Departament de Benestar Social i Joventut, que està pensat tant per a famílies amb fills/es adolescents, com per a personal educatiu.

Mares, pares i personal educatiu també necessiten saber més i adquirir eines per a abordar amb els seus fills/es temes que els afecten o preocupen. Què és l’assetjament? Com parlar de sexualitat? Estem cuidant de la seua salut emocional i mental?

Este programa pretén secundar i ajudar mares, pares i personal educatiu a reorganitzar la informació i desenvolupar recursos i habilitats per a cuidar i educar a les seues filles i fills. A més, tindrem un taller exclusiu per a joves d’educació afectiu-sexual i un altre d’habilitats socials.

Nace la Escuela de madres y padres “Familias Conectadas” en Altea. Un proyecto del Departamento de Bienestar Social y Juventud, que está pensado tanto para familias con hijos/as adolescentes, como para personal educativo.

Madres, padres y personal educativo también necesitan saber más y adquirir herramientas para abordar con sus hijos/as temas que les afectan o preocupan. ¿Qué es el acoso? ¿Cómo hablar de sexualidad? ¿Estamos cuidando de su salud emocional y mental?

Este programa pretende secundar y ayudar a madres, padres y personal educativo a reorganizar la información y desarrollar recursos y habilidades para cuidar y educar a sus hijas/os. Además, tendremos un taller exclusivo para jóvenes de educación afectivo-sexual y otro de habilidades sociales.

Per a poder assistir a estes xarrades-tallers:

upcca@altea.es / joventut@altea.es

661689083/ 966880672