Sol·licitud de devolucions AMPA

Sol·licitud de devolucions ingresos indeguts AMPA

Tots aquells/as que hagen realitzat algun ingrés indegudament durant el procés de matrícula: pagament del segur (estant exempt de fer-ho), duplicitat de pagaments (pagar dues vegades l’Ampa, material, segur), pagar taxes (s’havia de fer directament a la Generalitat amb l’imprés de taxes corresponent). Causen baixa en el centre durant el primer trimestre (amb posterioritat, no es tindrà dret a la devolució). Hagen realitzat el pagament de quadernet digital (s’ha fet l’ingrés i no hem pogut cursar la comanda); etc.

Poden sol·licitar la devolució de l’import ingressat, emplenant i signant l’imprés de sol·licitud de devolució i fent-lo arribar a l’email de l’Ampa.

Una vegada es comprove que efectivament s’ha realitzat l’ingrés indegudament, es contactarà per WhattsApp per a concertar cita de devolució. En el cas que no puguem comprovar l’ingrés, es sol·licitarà justificant d’aquest, per a resoldre la diferència.

JUNTA  GESTORA  AMPA  IES  BELLAGUARDA

IMPRÉS DE SOL·LICITUD (Polse per descarregar-lo).