Resultats DEFINITIUS proves homologades A2 d’Anglès i Francès 2023

Publicats els resultats definitius de les proves d’Anglès i Francès.

A partir de hui 5 d’abril de 2023 els candidats APTES poden sol·licitar el certificat en la secretaria del centre.

Aquest tràmit està exempt de taxes.


Publicats els resultats provisionals de les proves d’Anglès i Francès. Periode de reclamació fins al 4 d’abril de 2023.

Publicats els llistats provisionals d’aspirants admesos. Comprova la teua inscripció.

Es convoquen les proves homologades del nivell bàsic A2 del Marc Europeu Comú de referència per a les Llengües (MECR) dels idiomes d’anglès i francès a l’IES Bellaguarda. 

Qui pot presentar-se? 

L’alumnat que estiga matriculat al centre i que tinga 16 anys complits, o els complisca al llarg del 2023. 

L’alumnat pot presentar-se a una o a les dues proves amb una única sol·licitud. 

Calendari: 

Inscripció: del 21 de febrer al 10 de març, presencialment a la secretaria del centre. 

Llistats provisionals: 13 de març. [Polsa per veure el llistat]

Llistat definitiu: 17 de març. 

Proves:  

     Anglès, prova escrita dimarts 21 març a les 11.00; prova oral dijous 23 de març (horari a determinar). 

     Francès, prova escrita dimecres 22 març a les 11.00; prova oral (data i horari a determinar). 

Les proves es realitzaran al centre. 

Què cal portar per inscriure’s? 

*DNI  

*Model de sol·licitud que trobareu a la secretaria del centre o ací

La prova està exempta de pagament de taxes

En què consisteix la prova? 

Cada prova s’articularà en quatre parts, que avaluarà les següents activitats de llengua:  

 ·Activitats de comprensió de textos orals. 

                 ·Activitats de comprensió de textos escrits. 

 ·Producció i coproducció de textos orals. 

                 ·Coproducció d’una redacció i una tasca de mediació lingüística. 

Per superar-la cal treure una puntuació mínima del 50% en cada part i una puntuació global mínima del 65%. 

Cóm se sol·licita el certificat de superació? 

La secretaria del centre l’expedirà el certificat per l’alumnat que supere la prova.  

El certificat també està exempt de taxes.