GUIA PER ALUMNAT I FAMÍLIES SOBRE EL PROTOCOL DE SEGURETAT FRONT LA COVID-19

A continuació, sintetitzem les principals mesures de prevenció  del Pla de Contingència front la covid-19 de l’IES Bellaguarda, a partir del protocol proposat per l’administració educativa i sanitària.

1. Què fer abans d’acudir al centre educatiu?

S’ha de verificar diàriament l’estat de salut de l’alumne/a, comprovant que no té una temperatura per damunt de 37,5 °C ni altres simptomatologies que puguen estar associades a la COVID-19 (tos, malestar, congestió nasal, diarrea, vòmits…). En cas de presentar algun d’aquests símptomes, no s’ha d’anar al centre educatiu i cal contactar amb el centre de salut de referència.

Tant l'alumne com els representants legals han de coneixer les diferents mesures de prenvenció que farem servir front a la COVID. Feu una lectura d'aquests documents:

Instruccions per a les families COVID 19

Instruccions per a l'alumnat COVID 19 

Instrucciones para las families COVID 19 

Instrucciones para el alumnado COVID 19

Els representants legals de l’alumnat hauran de signar una declaració responsable en la qual es comprometen a respectar les normes de seguretat i prevenció recollides en el Pla de Contingència de l’institut i lliurar-la al tutor abans del 18 de setembre.

Declaración responsable si eres menor de edad

Declaración responsable si eres mayor de edad

2. Ús de mascareta i desinfecció de mans:

És obligatori l’ús de mascareta higiènica per al professorat, per al personal del centre i per a tot l’alumnat en els espais comuns i a les aules. Queden exemptes les persones que presenten algun tipus de dificultat respiratòria, sempre que s’aporte justificació mèdica.

Serà obligatori rentar-se les mans amb gel hidroalcohólic almenys cinc vegades durant la jornada, i cada vegada que s’entre o isca de l’aula.

3. Organització de les aules i grups:

L’alumnat estarà separat a l’aula a un metre i mig de distància entre companys. Segons la normativa, l’assistència diària a classe es garanteix en els grups de 1r, 2n, d’ESO, 3r de PMAR, 4t de PR4 i la Formació Professional. També s’ha aconseguit assegurar la distància interpersonal de l’alumnat de 2n de Batxillerat, per la qual cosa podran assistir diàriament.

En la resta de nivells, és a dir, 3r d’ESO i 1r de Batxillerat, no és possible mantindre la distància de metre i mig a l’aula, és per això que l’assistència al centre es realitzarà en dies alterns:  una setmana,  dilluns, dimecres i divendres;  i la següent, dimarts i dijous. Els dies que no es va al centre l’alumnat farà tasques educatives a casa marcades pel seu professorat.

4. Entrades i eixides:

Per motiu de l’estat d’alarma per la COVID19 i dintre del pla de contingència de l’IES Bellaguarda s’han establert nous accessos diferenciats per nivells. S’han assignat també distintes entrades al l’edifici per grups. L’alumnat haurà de respectar les rutes i accessos indicades per entrar i sortir del centre durant aquest curs 2020/2021. Consuleu els diferents accesos en:

Accesos

Durant la jornada d’acolliment s’informarà l’alumnat de quin és l’accés i el torn horari que li correspon.

5. Transport escolar:

El transport escolar manté el mateix horari i les mateixes rutes que fins ara. L’alumnat s’haurà de desinfectar les mans amb hidrogel abans de pujar i de baixar del vehicle. És obligatori l’ús de mascareta per a l’alumnat durant tot el trajecte. Cada alumne tindrà un seient assignat per a tot el curs.

6. Organització del pati i espais comuns:

Els grups eixiran al pati i estaran en el patí separats en diferents sectors segons el nivell educatiu. Sectors

A les aules d’ús comú (Informàtica, Música, Tecnologia…) es desinfectaran els utensilis d’ús compartit en finalitzar cada sessió.

7. Comunicació amb les famílies:

Els pares/mares/representants legals de l’alumnat NO podran accedir al centre si no és amb cita prèvia. Per a contactar amb l’equip directiu o el professorat es recomana la utilització preferent del telèfon, Web Família  o correu electrònic, i es facilitarà que la major part de gestions puguen realitzar-se telemàticament.

 

Vos deixem l'enllaç del Portal que ha creat la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per a possibles dubtes que ens puguin sorgir entorn a la volta a l'Institut per al pròxim curs.

PORTAL : https://portal.edu.gva.es/aulasegura/

Esperem us serveixi d'ajuda i us desitgem una volta a les aules segura.