Aneu a la barra d'eines

EDUCACIÓ SECUNDARIA

L’etapa de l’educació secundària obligatòria forma part de l’ensenyança bàsica, té caràcter obligatori i gratuït. Aquesta etapa educativa comprén quatre cursos, que se seguixen ordinàriament entre els 12 i els 16 anys d’edat. L’alumnat pot accedir al primer curs l’any natural en què complisca 12 anys i amb caràcter general té dret a estar escolaritzat en règim ordinari fins als 18 anys, complits l’any en què finalitze el curs.

L’IES Bellaguarda té autoritzades 15 unitats educatives en horari intensiu al matí amb el programa lingüístic d’ensenyament en valencià i el d’incorporació progressiva.

L’educació secundària obligatòria s’organitza en matèries diferenciades, tenint en compte tant la finalitat d’una educació comuna com la necessària atenció a la diversitat de l’alumnat.

Més informació en la web de la Conselleria. [Clica ací]

A continuació, teniu el pla d’estudis amb el recull de les diferents matèries que s’imparteixen en el curs 2017-2018:


 PLA D’ESTUDIS D’ESO


1 ESO

2 ESO

3 ESO

4 ESO ACAD

4 ESO APLIC

Troncals

Troncals

Troncals

Troncals

Biologia i Geologia

Geografia i Història

Castellà: llengua i literatura

Matemàtiques

Llengua estrangera

Física i Química

Geografia i Història

Castellà: llengua i literatura

Matemàtiques

Llengua estrangera

Biologia i Geologia

Física i Química

Geografia i Història

Castellà: llengua i literatura

Llengua estrangera

Geografia i Història

Castellà: llengua i literatura

1ª Llengua estrangera

Matemàtiques orientades a l’ensenyament acadèmic

Geografia i Història

Castellà: llengua i literatura

1ª Llengua estrangera

Matemàtiques orientades a l’ensenyament aplicades

Tecnologia

Específiques obligatòries

Troncals opcionals

Troncals opcionals

Troncals opcionals

Educació Física

Música

Tecnologia

Educació Física

Música

Tecnologia

Educació plàstica, visual…

 

I cal triar una matèria entre les següents:

Matemàtiques orientades a l’ensenyament acadèmic

Matemàtiques orientades a l’ensenyament aplicat

Per a Batxillerat en ciències:

Biologia i Geologia

Física i Química

Per a Batxillerat HCSS:

Economia

Llatí

I cal triar una matèria entre les següents:

Iniciació a l’activitat emprenedora i empresarial

Ciències Aplicades a l’Activitat Professional

Específiques opcionals

Específiques obligatòries

Específiques obligatòries

Específiques obligatòries

 

I cal triar una matèria entre les següents:

Religió

Valors Ètics

I cal triar una matèria entre les següents:

Religió

Valors Ètics

Educació Física

Música

Educació plàstica, visual…

Educació Física Educació Física

Lliure configuració autonòmica obligatòria

Específiques opcionals

Específiques opcionals

Específiques opcionals

Valencià: llengua i literatura

Tutoria

Valencià: llengua i literatura

Tutoria

I cal triar una matèria entre les següents:

Religió

Valors Ètics

I cal triar una matèria entre les següents:

Cultura Clàssica

Tecnologia

Iniciació a l’activitat emprenedora i empresarial

2ª Llengua Estrangera

I cal triar una matèria entre les següents:

Religió

Valors Ètics

I cal triar dos matèries entre les següents:

Cultura Científica

Cultura Clàssica

Educació plàstica, visual…

Filosofia

Música

2ª Llengua Estrangera Francès

TIC

Tecnologia

I cal triar una matèria entre les següents:

Religió

Valors Ètics

I cal triar dos matèries entre les següents:

Cultura Científica

Cultura Clàssica

Educació plàstica, visual…

Filosofia

Música

2ª Llengua Estrangera Francès

TIC

Tecnologia

Lliure configuració autonòmica opcional

Lliure configuració autonòmica obligatòries

Lliure configuració autonòmica obligatòries

Lliure configuració autonòmica obligatòries

I cal triar una matèria entre les següents:

Informàtica

Educació Plàstica

Segona llengua estrangera Francès

Reforç instrumental de Llengua

Reforç instrumental de matemàtiques

I cal triar una matèria entre les següents:

Informàtica

Segona llengua estrangera Francès

Cultura Clàssica

Iniciació a l’activitat emprenedora i empresarial

Reforç de llengua

 

Valencià: llengua i literatura

Tutoria

Valencià: llengua i literatura

Tutoria

Valencià: llengua i literatura

Tutoria

Lliure configuració autonòmica opcional

 

 

I cal triar una matèria entre les següents:

Informàtica

Segona llengua estrangera Francès

Cultura Clàssica

Tecnologia

Iniciació a l’activitat emprenedora i empresarial