EDUCACIÓ SECUNDARIA

L’etapa de l’educació secundària obligatòria forma part de l’ensenyança bàsica, té caràcter obligatori i gratuït. Aquesta etapa educativa comprén quatre cursos, que se seguixen ordinàriament entre els 12 i els 16 anys d’edat. L’alumnat pot accedir al primer curs l’any natural en què complisca 12 anys i amb caràcter general té dret a estar escolaritzat en règim ordinari fins als 18 anys, complits l’any en què finalitze el curs.

L’IES Bellaguarda té autoritzades 15 unitats educatives en horari intensiu al matí amb el programa lingüístic d’ensenyament en valencià i el d’incorporació progressiva.

L’educació secundària obligatòria s’organitza en matèries diferenciades, tenint en compte tant la finalitat d’una educació comuna com la necessària atenció a la diversitat de l’alumnat.

Més informació en la web de la Conselleria. [Clica ací]