LLIURAMENT DE BUTLLETINS DE NOTES 1ª AVALUACIÓ

Estimades famílies,

Els informem que no es farà entrega als seus fills/es dels butlletins de notes de la 1ª avaluació en format paper. Les famílies podran consultar i descarregar els butlletins en l'aplicació de Web Família (https://familia2.edu.gva.es) a partir de les 00:00 del divendres 22 de desembre.

Si algun pare/mare vol tindre el butlletí en paper haurà de sol·licitar-lo prèviament al tutor/a.

Les famílies i l'alumnat que no tinguen accés a Web Família, poden sol·licitar-lo en la Secretaria del centre amb cita prèvia al 966816070. ________________________

Estimadas familias,

Les informamos que no se hará entrega a sus hijos/as de los boletines de notas de la 1ª evaluación en formado papel. Las familias podrán consultar y descargar los boletines en la aplicación de Web Familia (https://familia2.edu.gva.es) a partir de las 00:00 del viernes 22 de diciembre.

Si algun padre/madre quiere tener el boletín en papel tendrá que solicitarlo previamente al tutor/a.

Las familias y el alumnado que no tengan acceso a Web Familia, pueden solicitarlo en la Secretaría del centro con cita previa al 966816070.

Vídeo explicatiu del funcionament de la Web Família i de com consultar el butlletí de notes.

Consulteu la GUIA ÚS WEB FAMÍLIA 2.0.