Visita taller agrari

El nostre alumnat del cicle d’agroecologia ha visitat l’empresa”Pública de Desarrollo Municipal m.p.s.a.” . Dins de la mateixa han pogut conèixer el taller agrari, diferents tipus de tractors, eines que es gasten per a preparar els conreus, les tasques que fan els operaris, les mesures de seguretat que han de tindre al treballar …

Han estat molt en compte de cada paraula que els han explicat. Molt bona experiència per conèixer les tasques diàries per enfrontar-se al seu nou futur.