Nou reglament de règim intern

Benvolguda família / benvolgut alumne o alumna:
Les característiques especials que acompanyen l’inici d’aquest curs escolar a conseqüència de la pandèmia de COVID-19 fan necessari actualitzar certa informació del reglament de règim intern. Vos adjuntem l’enllaç on podreu consultar el nou reglament amb les modificacions aprovades en el Consell Escolar del 24 de setembre de 2020.¨

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN

Una salutació cordial.

Equip directiu
IES Bellaguarda