Projecte Educatiu de Centre (PEC)

El Projecte Educatiu de Centre (PEC) inclou els següents documents:

Documents que no formen part del PEC:

El RRI passarà a formar part de les Normes d’Organització i Funcionament. (El seu contingut sí continua vigent)

 L’accés a alguns d’aquests documents està restringit als membres de la comunitat educativa (professorat, alumnat i famílies d’aquests). Es pot aconseguir l’accés a través de l’enllaç i una adreça de gmail o bé a través del correu 03009051@edu.gva.es