Projecte Educatiu (PEC)

El Projecte Educatiu de Centre (PEC) inclou els següents documents:

 L’accés a alguns d’aquests documents està restringit als membres de la comunitat educativa (professorat, alumnat i famílies d’aquests). Es pot aconseguir l’accés a través de l’enllaç i una adreça de gmail o bé a través del correu 03009051@gva.es
 

El següent document ja no forma part del Projecte educatiu i passarà a denominar-se (o formar part de les) Normes d’Organització i Funcionament: