Projecte Educatiu (PEC)

Conselleria, en les seues instruccions per al curs 2020-2021 estableix el que ha d’incloure ara el projecte educatiu de cada centre.

Adaptat el que teníem aprovat al que vol Conselleria i acabat de redactar el que ens faltava, tenim els següents documents:

 ->Apareixen en negreta i cursiva els que han canviat darrerament.

 L’accés a alguns d’aquests documents està restringit als membres de la comunitat educativa (professors, alumnes i els pares, mares o tutors legals d’aquests). Es pot aconseguir l’accés a través de l’enllaç i una adreça de gmail o bé a través del correu 03009051@gva.es
 

El següent document ja no forma part del Projecte educatiu, passarà a denominar-se (o formar part de les) Normes d’Organització i Funcionament: