Resultats proves d’accés 2021

Les qualificacions de les proves del 2021 es poden consultar a:

Qualificacions proves d’accés a grau mitjà

Qualificacions proves d’accés a grau superior

Es recorda als aspirants:

  • Que poden justificar les exempcions sol·licitades fins el proper 30 de juny.

  • Que les qualificacions definitives, incloent les exempcions concedides, es publicaran el 4 de juny i el 1 de juliol, moment en el qual cal recollir ací el certificat de les proves i presentar-lo on s’haja sol·licitat plaça (sino és aquest mateix centre), fins el 8 de juliol

  • Qui supere la prova pot presentar-se altres anys a pujar nota.

  • Per a grau mitjà: la nota de la part Lingüística s’obté calculant la mitjana ponderada amb dos decimals de les notes dels dos apartats, amb pesos respectius de 8 i 2. La nota de la part Científica, Matemàtica i Tècnica s’obté calculant la mitjana ponderada amb dos decimals de les notes dels tres apartats, amb pesos 5, 3 i 2, respectivament. La nota de la prova serà la mitjana aritmètica amb dos decimals de les notes de les tres parts, si aquestes són totes superiors a 4.

  • Per a grau superior: la nota de la part comú s’obté calculant la mitjana ponderada amb dos decimals de les notes dels quatre apartats, amb pesos 3,5, 3,5, 2 i 1 (per Llengua, Matemàtiques, Anglés i TICD, respectivament). La nota de l’altra part s’obté calculant la mitjana aritmètica amb dos decimals de les notes dels dos apartats. La nota de la prova serà la mitjana aritmètica amb dos decimals de les notes de les dues parts, si aquestes són totes dues superiors a 4.

  • Per calcular aquestes notes es pot usar el Simulador de les notes de les proves d’accés a cicles formatius, tant de grau mitjà com de grau superior. Tan sols cal introduir notes a les cel·les amb fons verd.