Proves d’obtenció de títols

Molts títols es poden aconseguir aprovant unes proves lliures a partir de certa edat. Tenir aprovades algunes assignatures dels mateixos estudis sol convalidar part dels exàmens necessaris.

Destaquem els següents casos:

  • Graduat en Educació Secundària Obligatòria, per a majors de 18 anys.
  • Batxiller, per a majors de 20 anys que no estiguen matriculats de Batxillerat en cap dels règims, ordinari diürn, nocturn o a distància, en el moment d’efectuar la inscripció, ni hagen anul·lat la matrícula després del 15 de gener del curs acadèmic en què es faça la prova.
  • Tècnic o Tècnic Superior, per a majors de 18 anys que tinguen el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria per als títols de grau mitjà de formació professional, o 20 anys (o 19 anys i un títol de Tècnic) i el títol de Batxiller per als títols de grau superior de formació professional o aquelles titulacions equivalents.