Admissió

Normativa:

Tota la normativa aplicable als procediments per a l’admissió de l’alumnat pot ser consultada i descarregada a la pàgina d’Admisió de Conselleria.

També poden consultar els principals terminis al Resum dels calendaris.

 

Sol·licitud d’admissió telemàtica:

Enguany tot el procés es fa de forma telemàtica, des d’un portal de Conselleria, anomenat Telematrícula. Cal entrar-hi i fer-hi els següents passos (ací estan resumits, allà hi ha més informació):

  1. Demanar clau d’admissió (a partir d’ESO, cal una clau per estudiant i etapa). Ho ha de fer un dels tutors legals (pare, mare,…), llevat que l’estudiant siga major d’edat. S’ha de conservar per si cal presentar alguna reclamació als llistats.
  2. No és necessari, però estaria bé comprovar que hi ha places vacants al centre i nivell on es vol demanar la plaça.
  3. Triar etapa i entrar a l’assistent que correspon a l’etapa. Anar seguint les instruccions fins presentar la sol·licitud que s’hi ha anat emplenant. Es podrà modificar durant el període en què estiga operativa l’aplicació. En aquest cas es tindrà en compte l’última sol·licitud presentada.
  4. En alguns casos (aquells en els quals no es pot fer automàticament entre centres valencians), també cal presentar un certificat que mostre que es pot accedir als estudis sol·licitats. És allò que se’n diu requisit acadèmic. Per a les places d’ESO i Batxillerat es pot presentar fins el 7 de juliol, per a FPB és un Consell Orientador i es pot presentar fins el 2 de juliol, per als cicles de grau mitjà i superior és fins el 8 de juliol.
  5. Caldrà estar pendent de les llistes d’admissió: Primer es publiquen unes provisionals, si algú creu que hi ha algun error, ha de presentar al·legacions. Resoltes les al·legacions, es publicaran les llistes definitives. Tot es podrà fer a la mateixa Telematrícula i per correu electrònic.
  6. Matricular-se presencialment al centre on s’ha obtingut plaça, moment en el qual s’haurà de presentar tota la documentació que no s’ha adjuntat a la sol·licitud. No matricular-se dins dels terminis indicats s’entendrà com una renuncia a la plaça, que s’oferirà als alumnes no admesos.

 

Si no es té Internet a casa, els oferim la següent ajuda presencial:

  • si demanen plaça en aquest centre, poden demanar cita a un dels administratius.
  • si es demana plaça per un alumne del centre, poden demanar cita a una de les orientadores.

En qualsevol cas, caldrà venir al centre complint totes les mesures de seguretat vigents.

 

Llistats d’admesos i no admesos

Altres cursos hem publicat els diferents llistats d’admesos i no admesos a la nostra web. Entenem que la nova normativa sobre protecció de dades no ens ho permet, però hi ha previst el següent:

  • Per a ESO i Batxillerat, s’habilitarà dins de la pàgina web anterior un sistema individualitzat de consulta del resultat del procediment i la puntuació obtinguda. Les llistes provisionals i definitives estaran a la disposició de les persones interessades en els taulers d’anuncis dels centres i, en tot cas, a través de les direccions dels centres.
  • Per a l’FP, es podrà consultar en línia el resultat de l’adjudicació, en la plataforma telemàtica establida en l’adreça web esmentada, amb el número de sol·licitud d’ITACA, el NIA i la data de naixement de l’alumne. Les dues primeres dades les rebrà la persona sol·licitant en l’adreça electrònica que indique en la seua sol·licitud.

 

Altres anys també preparàvem una altra informació per als pares dels nostres alumnes de 4t d’ESO, que no actualitzem des de fa dos cursos. Es pot consultar encara la de fa dos cursos a https://portal.edu.gva.es/iesmalladeta/informacio-a-les-families/2a-pares/.