Admissió

Normativa:

ESO i BATXILLERAT:

Tota la normativa aplicable als procediments per a l’admissió de l’alumnat d’ESO i Batxillerat pot ser consultada i descarregada a la pàgina d’Admissió ESO i Batxillerat de Conselleria.

Es poden consultar-se els principals terminis al Resum dels calendaris ESO i Batxillerat.

Tot l’alumnat que vol cursar 1r de Batxillerat ha de fer el procés d’admissió i també l’alumnat de l’ESO que desitja canviar de centre.

NO ha de fer el procés d’admissió l’alumnat de 6é que està matriculat als nostres CEIP adscrits i continuarà cursant l’ESO al nostre centre (CEIP Doctor Àlvaro Esquerdo, CEIP Hispanitat I CEIP Mare Nostrum).

FORMACIÓ PROFESSIONAL:

Pel que respecta al procés d’admissió en Cicles Formatius (Grau Bàsic, Mitjà i Superior), podeu accedir a tota la informació sobre el procés d’admissió i telematrícula a través del següent enllaç:

Admissió Formació Professional

Resum del calendari per a Formació Professional

Sol·licitud d’admissió telemàtica:

El procés es fa de forma telemàtica, des del portal de Conselleria, anomenat Telematrícula. Cal entrar-hi i fer-hi els següents passos (ací estan resumits, allà hi ha més informació):

 • Demanar clau d’admissió (a partir d’ESO, cal una clau per estudiant i etapa). Ho ha de fer un dels tutors legals (pare, mare,…), llevat que l’estudiant siga major d’edat. S’ha de conservar per si cal presentar alguna reclamació als llistats.
 • Es pot comprovar que hi ha places vacants al centre i nivell on es vol demanar la plaça.
 • Triar etapa i entrar a l’assistent que correspon a l’etapa. Anar seguint les instruccions fins presentar la sol·licitud que s’hi ha anat emplenant. Es podrà modificar durant el període en què estiga operativa l’aplicació. En aquest cas es tindrà en compte l’última sol·licitud pre-sentada.
 • En alguns casos (aquells en els quals no es pot fer automàticament entre centres valencians), també cal presentar un certificat que mostre que es pot accedir als estudis sol·licitats. És allò que se’n diu requisit acadèmic. Comprova al calendari del procés d’admissió corresponent a cada etapa educativa, la data límit de presentació del requisit acadèmic.
 • Caldrà estar pendent de les llistes d’admissió: Primer es publiquen unes provisionals, si algú creu que hi ha algun error, ha de presentar al·legacions. Resoltes les al·legacions, es publicaran les llistes definitives. Tot es podrà fer a la mateixa Telematrícula i per correu electrònic.
 • Matricular-se presencialment al centre on s’ha obtingut plaça, moment en el qual s’haurà de presentar tota la documentació que no s’ha adjuntat a la sol·licitud. No matricular-se dins dels terminis indicats s’entendrà com una renuncia a la plaça, que s’oferirà a l’alumnat no admés.
 • Si no es té Internet a casa, els oferim la següent ajuda presencial:

  • si demanen plaça en aquest centre, poden demanar cita en Secretaria.
  • si es demana plaça per un alumne/a del centre, poden demanar cita amb el Departament d’Orientació..

  Llistat d’admesos i no admesos

  Per a ESO i Batxillerat, s’habilitarà dins de la pàgina web anterior un sistema individualitzat de consulta del resultat del procediment i la puntuació obtinguda. Les llistes provisionals i definitives estaran a la disposició de les persones interessades en els taulers d’anuncis dels centres. 

  Per a l’FP, es podrà consultar en línia el resultat de l’adjudicació, en la plataforma telemàtica establida en l’adreça web esmentada, amb el número de sol·licitud d’ITACA, el NIA i la data de naixement de l’alumne. Les dues primeres dades les rebrà la persona sol·licitant en l’adreça electrònica que indique en la seua sol·licitud.