FP Dual

Fins el dia 26 d’octubre del 2020, l’alumnat que estiga interessat en fer la Formació Professional Dual ha de presentar al tutor del seu grup aquesta sol·licitud acompanyada de la documentació acreditativa requerida en algun dels següents annexos, on s’indica el barem que s’aplicarà per a fer la selecció de l’alumnat interessat, segons el cas de l’alumne:

Es recorda que l’alumnat participant haurà de ser major de 16 anys i, si fóra menor de 18, comptar amb l’autorització dels seus pares, mares/representants legals.