Webfamilia

La Webfamília és un servei de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport que facilita la comunicació entre els centres educatius i les famílies a través de les noves tecnologies de la informació i la comunicació. Oferix la possibilitat de consultar notes, faltes, retards, comportaments, avisos de tutors i activitats complementàries a través d’Internet, a la pàgina web http://familia.edu.gva.es.

Per a tindre accés a esta informació cal donar-se d’alta en aquest servei: haurà d’emplenar i presentar, en la secretaria del centre la sol·licitud que pot aconseguir a la mateixa secretaria o a la pàgina web indicada. Ho pot sol·licitar cadascun dels pares o només un d’ells. No cal renovar cada any la sol·licitud, s’entén que mentre estiguen matriculats els seus fills en el mateix centre disposarà del servei.

Per familiaritzar-se amb el servei, disposen de: