Projecte PEAFS

L’IES La Malladeta és CEPAFE (centre Promotor de l’Educació Física i l’Esport

El IES La Malladeta es centro CEPAFE (Centro Promotor de la Educación Física y el Deporte)

Projecte Esportiu PEAFS 2022-23

L’IES La Malladeta és centre CEPAFE: Les activitats esportives complementàries i extraescolars del centre estan cofinançades pel Ministeri d’Educació Cultura i Esport i la Conselleria d’Educació, Innovació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana.

Cofinanciació procedent del PAM (Pla d’Actuació per a la Millora” «programa finançat pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport»i dels programes de la Generalitat PIIE (Projecte d’Innovació i Investigació Educativa) “Mou-te pel teu futur» i el projecte esportiu PEAFS del centre.


El IES La Malladeta es centro CEPAFE:
Las actividades deportivas complementarias y extraescolares del centro están cofinanciadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y por la Conselleria de Educación, Innovación, Cultura y Deport de la Generalitat Valenciana.

Cofinanciación procedente del PAM (Plan de Actuación para la Mejora” «programa financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte»y de los programas de la Generalitat PIIE (Proyecto de Innovación y Investigación Educativa) “Muévete por tu futuro» y el proyecto deportivo PEAFS del centro.