Convalidacions

Els alumnes d’ESO i Batxillerat amb estudis professionals de Música o Dansa o que siguen esportistes d’alt nivell, d’alt rendiment o d’elit poden demanar, fins el 31 d’octubre, la convalidació d’algunes matèries. Més informació:

Els alumnes de FP amb algun mòdul aprovat en altres cicles o certs estudis d’anglés poden demanar, fins que passe un mes des de l’inic del curs, la convalidació d’alguns mòduls. Més informació a la pàgina de Conselleria

A final de curs, la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, ens informà que no s’ha produït cap pèrdua en la condició d’esportistes d’elit per als/les esportistes inclosos en les llistes publicades des de 2012 fins a l’actualitat, mantenint tots/es la dita condició.