Certificats i Títols

Descàrrega d’impresos PDF Imprimir E-mail

  Justificant d’absència a classe       

Autorització eixida del centre       

Suggeriments

Sol·licitud de reclamació de qualificacions

 

IMPRESOS CICLES FORMATIUS

  • Annex VII: Sol·licitud d’anul·lació de matrícula en Cicle Formatiu.
  • Annex IX: Sol·licitud de renúncia de convocatòries de Cicles Formatius.
  • Annex X: Sol·licitud d’exempció del mòdul de Fomació en Centres de Treball.
  • Annex XIII: Sol·licitud d’ajornament de la qualificació del mòdul de Fomació en Centres de Treball.
  • Annex XIV: Sol·licitud de convalidació d’estudis el reconeixement dels quals correspon als directors del centres (títols LOGSE).
  • Annex XV: Sol·licitud de convalidació d’estudis el reconeixement dels quals correspon als directors del centres (títols LOE).
  • Annex XVII: Sol·licitud de convalidació d’estudis el reconeixement dels quals correspon al Ministeri d’Educació.

 

PAGAMENT DE TAXES IMPRES 046

IMPRÈS 046 Carnet escolar (Tarjeta d’indentitat)

IMPRÈS 046 Historial Acadèmic (Informe d’avaluació)