Equip directiu

Direcció: Mª Carmen Marco

Vicedirecció: Maria Sellés

Cap d’estudis: Josefa Muñoz i Maies Llorca

Cap d’estudis de Formació Professional: Joaquín García

Secretari: Miguel Crisol

Vicesecretari: Isabel Ivorra