Equip directiu

Direcció: Mª Carmen Marco Rivero

Vicedirecció: Maria Sellés Nogueroles

Cap d’estudis:

Josefa Muñoz Giner i Maies Llorca Sellés

Cap d’estudis de Formació Professional:

Joaquín García Saiz

Secretari: Miguel Crisol Pérez

Vicesecretaria: Isabel Ivorra Esquerdo

Organigrama de l’IES La Malladeta