Oferta Pública per a la selecció de professors especialistes

S’obri el termini de convocatòria pública per cobrir les següents places de professorat especialista per al curs 2022-23 per impartir docència en el cicle de Formació Professional Bàsica Activitats Marítimopesqueres:

  1. una plaça amb una càrrega horària de 9 hores lectives setmanals (total d’hores setmanals 18 h 45 min), corresponents al mòdul Manteniment d’equips auxiliars en barques de pesca. Es requereix domini dels coneixements i les tècniques relacionades amb el mòdul esmentat i experiència relacionada amb ell. Més detalls.
  2. dues places amb una càrrega horària de 18 hores lectives setmanals (total d’hores setmanals 37 h 30 min), corresponents a la resta de mòduls del cicle. Es requereix domini dels coneixements i les tècniques relacionades amb eixos mòduls i experiència relacionada amb ells. Més detalls.