Oferta Pública 23/24 per a la selecció de professorat especialista

S’obri el termini de convocatòria pública per cobrir les següents places de professorat especialista per al curs 2023-24 per impartir docència en el cicle de Formació Professional Bàsica Activitats Marítimopesqueres.

Perfil del formador:

Domini dels coneixements i les tècniques relacionades amb els mòduls als quals s’opta i experiència relacionada amb ells

Requisits:

– 2 anys d’experiència professional relacionada amb la matèria a impartir o sector maritimopesquer. En cas de no poder aportar el document que acredite aquesta experiència per mancança de cotitzacions s’adjuntarà un currículum adjuntant els certificats emesos pels responsables de les Associacions, Fundacions o Entitats no lucratives en les quals haja col·laborat en activitats relacionades.

– Els candidats hauran de complir les condicions generals exigides per a l’ingrés en la funció pública docent.

Trobaràs tota la informació sobre calendari, tràmits i baremació a l’enllaç de cada plaça ofertada.

Caràcterístiques de les 3 places ofertades:

Plaça amb una càrrega horària de 18 hores lectives setmanals per al curs 2023-24 (total d’hores setmanals 37h 30 min).

Mòduls:

a) Activitats en cobertes de barques de pesca (4 hores setmanals)

b) Manteniment d’equips auxiliars en barques de pesca (8 hores setmanals)

c) Tutoria i Formació en Centres de Treball de 1r (3 hores setmanals)

d) Manteniment d’equips família professional (2 hores setmanals)

Plaça amb una càrrega horària de 18 hores lectives setmanals per al curs 2023-24 (total d’hores setmanals 37h 30 min).

Mòduls:

a) Pesca amb arts d’emmall i marisqueig (6 hores setmanals)

b) Pesca amb palangre, arrastre i cèrcol (6 hores setmanals)

c) Seguretat i primers auxilis en barques de pesca (3 hores setmanals)

d) Tutoria i Formació en Centres de treball de 2n (3 hores setmanals)

Plaça amb una càrrega horària de 7 hores lectives setmanals per al curs 2023-24 (total d’hores setmanals 14h 35 min).

Mòdul:

Manteniment de motors en barques de pesca (7 hores setmanals)