Oferta Pública per a la selecció de professors especialistes

S’obri el termini de convocatòria pública per cobrir les següents places de professorat especialista per al curs 2021-22:

  1. per impartir docència en el cicle de Formació Professional Bàsica Activitats Marítimopesqueres, amb una càrrega horària de 8 hores lectives setmanals (total d’hores setmanals 16 h 40 min), corresponents al mòdul Manteniment d’equips auxiliars en barques de pesca. Es requereix domini dels coneixements i les tècniques relacionades amb el mòdul esmentat i experiència relacionada amb ell. Més detalls.
  2. per impartir docència en el cicle de Grau Mitjà Atenció a Persones en Situació de Dependència, amb una càrrega horària de 15 hores lectives setmanals (total d’hores setmanals 31 h 15 min), corresponents a tres grups del mòdul Suport a la Comunicació. Es requereix domini dels coneixements i les tècniques relacionades amb el mòdul esmentat i experiència relacionada amb ell. Més detalls.