Beques per a estudis postobligatoris no universitaris

Segons convocatòria publicada el 12-03-2022 les beques generals per a estudis no universitaris es dirigixen a estudiants que en el curs 2022-2023 estiguen matriculats, entre altres, en:

  • Primer i segon curs de Batxillerat
  • Formació Professional Bàsica, de Grau Mitjà i de Grau Superior
  • Ensenyances universitàries conduents a títols oficials de grau

Termini de presentació: 30 de març al 12 de maig de 2022. S’ha de demanar, per tant, abans de saber què podràs estudiar, ni si estudiaràs o no.

La sol·licitud s’haurà de complimentar en el formulari accessible per via telemàtica en l’adreça https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=1707 i seguir tots els passos que hi ha explicats a https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/fp-bachillerato-otros/como-solicitarla.html#pasos-para-solicitarla. Ara bé, si no es disposa de DNI ni NIE, s’haurà de sol·licitar la beca en format paper, presentant aquest document a qualsevol punt de registre administratiu.

Una vegada complimentada la sol·licitud electrònica, l’interessat o el seu representant legal, si és menor d’edat, haurà de signar-la amb qualsevol dels sistemes de signatura electrònica acceptats per la seu electrònica i enviada pel procediment telemàtic establit, quedant així presentada a tots els efectes.

Cal conservar el resguard de la sol·licitud presentada, per a acreditar, en cas de que resulte necessari, que ha sigut presentada en termini i forma. No seran tingudes en compte aquelles sol·licituds complimentades per via telemàtica que no completen el procés de presentació establit. Comprova que la teua sol·licitud ha sigut completada i no s’ha quedat en “esborrany”.

S’entendrà que no han destinat la beca a la seua finalitat i se’ls demanarà que la tornen els qui:

  • Causen baixa de fet en el centre, abans del final del curs 2022-2023.
  • No assisteixen a un 80% o més de les hores lectives, llevat de dispensa d’escolarització.
  • No superen el 50% de les assignatures o hores matriculades, en convocatòria ordinària ni extraordinària.

 

Més informació a:

Ministeris d’Educació i Formació Professional,
i d’Universitats
Unitat de Beques
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

FAQ (preguntes freqüents)