Act. Esportives i de salut

Foto: Professorat d’Educació Física del l’IES La Malladeta arreplegant el certificat CEPAFE del centre.

L’IES La Malladeta és centre CEPAFE

“CENTRE EDUCATIU PROMOTOR DE L’ACTIVITAT FÍSICA I L’ESPORT”

Blog esportiu del centre: “L’esport és notícia a l’IES La Malladeta“, on trobarem informació sobre esport i salut a més de dues pestanyes amb els enllaços al Blog de Pilota Valenciana i al Blog d’atletisme de l’IES La Malladeta. 

Les activitats esportives del centre estan cofinançades pel Ministeri d’Educació Cultura i Esport i la Conselleria d’Educació, Innovació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana.*

 

*Informació sobre les accions i el seu finançament:

L’IES La Malladeta és un centre compromés amb l’esport i el foment d’actituds i valors que afavorisquen la igualtat de gènere i potencien el joc net, l’educació en valors i els hàbits saludables. Per poder realitzar actuacions que ens permeten dur-ho endavant rebem cofinançament mitjançant els següents projectes o plans:

  1. PIIE (Projecte d’Innovació i Investigació Educativa) “Mou-te pel teu futur» per a actuacions sobre l’esport i la salut durant l’horari lectiu, projecte finançat per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. 
  2. PAM (Pla d’Actuació per a la Millora) programa finançat pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, Programa finançat pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.
  3. Projecte esportiu PEAFS del centre, per a activitats esportives i de salut de fora de l’horari lectiu, projecte finançat per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.

     

El Projecte Esportiu de Centre de l’IES La Malladeta té com a finalitat promoure l’activitat física i els hàbits saludables entre la nostra comunitat educativa, sobre tot, entre el nostre alumnat, amb la pretensió que els adopten per a la vida, açò és, que adquirisquen l’hàbit de fer esport i tindre una dieta sana perquè continuen fent-ho en el futur.

El Projecte d’innovació “Mou-te pel teu futur” ens dóna l’oportunitat d’innovar metodològicament i treballar de manera transversal molts dels valors que com a centre d’ensenyament públic hem de fomentar, segons diu el nostre PEC. Amb les activitats organitzades el professorat treballa per inculcar als nostres alumnes valors tals com la tolerància, el respecte als altres i a les regles, l’esforç de superació, l’autocrítica, l’autonomia, la capacitat de decisió, la cooperació i el treball en equip.

Mitjançant la pràctica esportiva es vol contribuir a la millora de la convivència al centre, creant un clima motivador que facilite l’aprenentatge. Es busca també millorar l’autoestima de l’alumnat i desenvolupar el sentit de pertinència al centre perquè se senten a gust i orgullosos de pertànyer a ell de manera que millore la seua actitud i implicació i desitgen vindre al centre i continuar formant-se.

El programa esportiu del centre pretén incrementar la pràctica regular de l’activitat física i esportiva dels i les nostres joves perquè no es limite al que fan en la classe d’educació física, com sol ocorre, especialment amb les xiques. A més, es presenta com alternativa a aficions sedentàries i perjudicials per a la salut, fent accessible la pràctica esportiva a tot el nostre alumnat, oferint activitats gratuïtes i aprofitant les instal·lacions del nostre centre de manera que les raons econòmiques no siguen la raó per no poder practicar esport.

Al llarg del curs, a més de les activitats organitzades pel professorat participant per treballar el contingut transversal del foment dels hàbits saludables integrat en el seu currículum, es fan distints tallers dirigits als alumnes també internivells i inter-ensenyances tals com els esmorzars saludables i les conferències sobre els beneficies de l’esport i la dieta saludable o com combatre la lumbalgia. 

Per una altra banda, a més de les variades modalitats d’esport guiat organitzades cada dia durant l’esplai i distintes activitats i tallers puntuals al llarg del curs i al final de cada trimestre, animem al nostre alumnat a practicar les següents activitats gratuïtes per les vesprades al nostre centre: pilota valenciana, atletisme i escacs, per a les quals seguim el marc nacional de l’activitat física i l’esport en edat escolar.

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana i el Ministeri d’Educació i Esport (MECD) cofinancen en les activitats esportives de fora de l’horari lectiu.

L’IES La Malladeta, a més, col·labora amb l’ajuntament en la cessió de l’ús de les nostres instal·lacions per als jóvens del municipi en una gran varietat d’esports.