Llibres de text i altre material 2021-22

Llibres de text per al curs 2021-22

En cas d’usar algun llibre de text, que alguns professors no ho fan i per això recomanem no comprar-los fins no veure el professor, són els següents:

Recordem també que a partir d’enguany, la llengua del llibre ha d’estar en consonància amb la llengua en què s’haja de vehicular l’assignatura segons el que s’establisca en el PLC autoritzat.

Gràcies al Programa Xarxa Llibres, el centre disposa d’un banc de llibres de text que es presten gratuïtament als alumnes. Més informació sobre aquest banc de llibres.

 

Per fomentar en l’alumnat l’interés per la lectura i desenrotllar l’hàbit lector, alguns departaments demanen la lectura d’alguns llibres al llarg del curs. Es pot consultar ací el llistat del curs 2021-22.