Accions cofinançades pel Fons Social Europeu

 

FONS SOCIAL EUROPEU 2014-20

 

Què són els fons estructurals de la Unió Europea?

Els Fons Estructurals constituïxen un instrument de la política comunitària per a reforçar la cohesió econòmica i social de la Unió Europea, destinant un volum significatiu de recursos econòmics a la reducció de les diferències de les regions comunitàries i el retard de les menys afavorides. La Comunitat Valenciana és beneficiària dels Fons Estructurals de la Unió Europea des de l’any 1988.

El període 2014-2020 la Comunitat Valenciana és beneficiària dels Fons Estructurals en la categoria de regió més desenvolupada, en superar el seu PIB per capita el 75% de la mitjana de la UE, modificant així el seu estatus de períodes anteriors en els quals va ser considerada regió objectiu nº 1, i posteriorment regió pertanyent a l’objectiu de competitivitat regional i ocupació.

Què és el Fons Social Europeu?

El Fons Social Europeu és el principal instrument de la Unió Europea per al desenrotllament dels recursos humans i la millora del funcionament del mercat de treball en la Unió.

Com actua el Fons Social Europeu?

A la vista de la demanda i l’oferta del mercat de treball, l’ajuda del FSE es concedix de conformitat amb les necessitats formació i d’ocupació dels ciutadans de la Unió i d’acord amb les necessitats dels recursos humans de certes regions.

 

QUINS ENSENYAMENTS IMPARTITS EN EL CENTRE I EN QUINA MESURA ESTAN COFINANÇATS PEL FONS SOCIAL EUROPEU, EL MINISTERI I LA COMUNITAT VALENCIANA?

QUINES OBLIGACIONS TÉ EL CENTRE PER TENIR ENSENYAMENTS COFINANÇATS?

Destaquem:

1.- Reconéixer el suport del Fons Social Europeu a les operacions cofinançades.

2.- Informar els diferents membres de la comunitat educativa i al públic en general sobre les accions cofinançades.

3.- Adaptar la documentació utilitzada i la imatge del centre en els suports informàtics.

 

Més informació: http://www.ceice.gva.es/va/web/fse

Per al seguiment del compliment de les mesures de comunicació és requereix la custòdia de la documentació que justifique que estes mesures s’han dut a terme. Per a això, el centre educatiu l’haurà de custodiar fins a, almenys, 5 anys després de la finalització del Programa Operatiu 2014-2020 (any 2025)