Subvencions per a l’alumnat de Formació Professional

SUBVENCIONS PER A L’ALUMNAT QUE CURSA FORMACIÓ PROFESSIONAL

Convocatòria curs 2021-22Resolució de 22 de maig de 2024 

Si vols llegir un extracte de la resolució, fes clic ací.

Per a alumnat que estiga cursant Formació Professional en el curs 2023-24 i complisca alguna de les següents condicions:

Cursar FP Dual en administracions públiques

FCT en centres de treball allunyats del centre docent

Formació en empreses allunyades del centre educatiu o Dual

Desplaçament, residència i manutènció