Reunions amb les famílies

Primer trimestre

En octubre convoquem les famílies de l’alumnat d’ESO i FPB a una primera reunió.

En aquesta reunió coneixeran el tutor/a del seu fill/a . A més a més s’informarà, entre altres temes, de l’horari del grup , les hores d’atenció a les famílies del professor/a de cada assignatura, la Webfamília.

En els grups de FPB també s’hi parlarà de les accions cofinançades pel Fons Social Europeu, etc.

Podeu conèixer en aquestes presentacions el guió de la reunió:

FAMÍLIES ALUMNAT ESO
FAMÍLIES D’ALUMNAT FPB

Segon trimestre

Les families de l’alumnat que cursa ESO són convocades a final del mes de gener o començament de febrer a la corresponent reunió trimestral. En aquesta reunió s’informa sobre el funcionament del grup i es donen indicacions per tal de poder millorar en el rendiment la resta de curs.

Aquest és un guió de la informació a tractar, entre altres:

Les famílies de l’alumnat de FPB són convocades a una segona reunió abans de que comence el príode de pràctiques per parlar-los del final de curs i els tràmits que cal fer si volen continuar altres tipus d’estudis.

Aquesta és la informació que es comparteix:

Tercer trimestre

Les famílies de l’alumnat d’ESO són convocades per informar-vos sobre el final del curs, característiques del curs següent i els tràmits que cal fer si es vol continuar altres tipus d’estudis .

Donarem la següent informació:

  • Primer d’ESO
  • Segon d’ESO
  • Tercer d’ESO
  • 4t d’ESO. En la reunió de 4t d’ESO s’informa a les famílies sobre les diferents alternatives que tenen per a continuar els seus estudis en el Batxillerat i la Formació Professional.

Calendari del procés d’admissió 2023:

Batxillerat: Del 4 al 12 de maig

Formació Professional: Del 22 al 30 de maig

Per a més informació:

També convoquem les famílies de l’alumnat de FPB en la que és per a elles la segona reunió del curs.