Proves d’accés a altres estudis

El sistema educatiu espanyol està organitzat en diferents etapes. Per poder accedir a elles sol ser suficient haver cursat i superat alguna anterior, però en alguns casos es pot substituir aquest requisit per la superació d’una prova i, fins i tot, n’hi ha que requereixen estudis anteriors més la superació d’alguna prova.

Entre aquestes proves destaquem: