Tutoria entre iguals (TEI)

En aquest article volíem parlar sobre aquest programa que relaciona alumnes de primer d’ESO i tercer d’ESO, però les seues coordinadores han fet una altra pàgina amb eixes intencions.