Subvencions a l’alumnat que cursa FP

SUBVENCIONS A L’ALUMNAT QUE CURSA FORMACIÓ PROFESSIONAL

Convocatòria curs 23-24: Ordre de 18 oct 2023

Per a alumnat que:

  1. Combine els estudis amb l’activitat en un centre de treball mitjançant el model d’FP Dual en les administracions públiques del
    sector públic estatal, autonòmic, local o en universitats, així com en ens autònoms.
  2. Realitza formació en empreses, Dual o Formació en Centres de Treball, de la Comunitat Valenciana o de la resta de l’Estat allunyades del centre educatiu, una vegada acreditada la necessitat de desplaçament per a adquirir
    les competències predeterminades en el lloc formatiu.
  3. Curse cicles de Formació Professional en centres allunyats de la seua residència habitual, per a sufragar les despeses de residència, transport i manutenció.