Formalització de la matrícula per al curs 2024/25

Per formalitzar la matrícula s’ha d’arreplegar el sobre de matrícula del nivell corresponent en la consergeria de l’institut i presentar la documentació correctament emplenada els dies indicats dins del sobre de matrícula:

  • Alumnat del centre: El sobre amb la documentació necessària per a la matrícula s’ha repartit en classe el dia de l’arreplegada dels butlletins. Però si no el trobes pots passar per consergeria a arreplegar un altre.
  • Alumnat de qualsevol nivell que participa del procés d’admissió i ha sigut admés: després de comprovar que apareix en les llistes d’admesos arreplega el sobre de matrícula de consergeria.
  • Alumnat de Batxillerat i cicles formatius de grau mitjà o superior: Ja sigues alumnat del centre o alumnat que ha participat del procés d’admissió també pots imprimir les instruccions i la fitxa de matrícula des d’aquesta pàgina web (són els documents que hi ha dins del sobre) en l’enllaç que trobaràs més endavant. L’alumnat admés que no va presentar el requisit acadèmic en el procés d’admissió o el va presentar en un altre centre (i ha sigut admés ací en 2a o posterior opció), l’haurà de presentar en el moment de formalitzar la matrícula.
  • L’alumnat de Cicle de Grau mitjà i superior, per a fer la matrícula el dia indicat, haurà d’haver pagat prèviament les taxes corresponents en el banc.

RECORDA QUE LA MATRÍCULA NO SERÀ EFECTIVA MENTRE NO APORTES AL CENTRE TOTA LA DOCUMENTACIÓ SOL·LICITADA.

UTILITZA AQUEST ENLLAÇ SI VOLS DESCARREGAR/REVISAR ELS DOCUMENTS QUE NECESSITES PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA (contingut del sobre que es facilita a l’alumnat):

DOCUMENTACIÓ PER A LA MATRÍCULA 24-25

Els dies 24 de juny i 29 de juliol el centre estarà tancat per ser dies festius.

 

adscrits

centre

admesos

 

1r ESO

25 de juny

23 jul

 

2n ESO

1 jul

23 jul

 

3r ESO

27 juny

23 jul

 

4t ESO

26 juny

23 jul

 

Si cap alumne no es matricula en els terminis indicats s’entendrà que renuncia a la plaça, que s’oferirà a l’alumnat no admés

Amb el sobre de matrícula s’oferirà l’agenda escolar del centre, amb un preu de 3 €.

A partir de 3r d’ES0 l’alumnat té una assegurança escolar obligatòria i haurà d’abonar 1,12 € per aquest concepte.

Les Instruccions/Documentació per a formalitzar la matrícula les trobaràs dins del sobre, però en aquest enllaç pots descarregar tota la documentació necessària per a realitzar la matrícula en cada nivell:

DOCUMENTACIÓ PER A LA MATRÍCULA 24-25

NivellCentreAdmés

FPB

16 juliol

1juliol

CFGM

18 juliol

24 juliol

CFGS

19 juliol

25 juliol

1r Batx.

3 juliol

26 juliol

2n Batx.

3 juliol

26 juliol

Si cap alumne no es matricula en els terminis indicats s’entendrà que renuncia a la plaça, que s’oferirà l’alumnat no admés

IMPORTANT:

En fer la matrícula en Batxillerat, CFGM o CFGS hi ha taxes administratives que cal ingressar, a qualsevol entitat bancària autoritzada, prèviament a la matrícula. Cal triar una o dues de les tres últimes taxes (segons siga el cas, l’Expedició de l’historial acadèmic només es paga el curs que es comença l’etapa) a:

http://www.ceice.gva.es/doc046/gen/val/tasas.asp?idf=ADMIN.

Si es tria alguna reducció caldrà justificar-la documentalment. Les Instruccions/Documentació per a formalitzar la matrícula les trobaràs dins del sobre, però en aquest enllaç pots descarregar tota la documentació necessària per a realitzar la matrícula en cada nivell:

DOCUMENTACIÓ PER A LA MATRÍCULA 24-25

Amb el sobre de matrícula s’oferirà l’agenda escolar del centre; amb un preu de 3 €.

S’han d’abonar 1,12 € en concepte d’assegurança escolar obligatòria.

Altra documentació que s’ha de presentar:

  • Si ets alumne/a amb problemes de salut crònics que requereixen atenció sanitària o administrar medicació durant l’horari lectiu has de presentar a la Secretaria del centre les corresponents Sol·licitud, Prescripció i Consentiment. Aquest documents estan disponibles en Consergeria.
  • En cas de no convivència dels progenitors per separació, divorci o situació anàloga, s’ha de presentar la documentació que ho justifique.
  • En cas de limitació de la pàtria potestat d’alguns dels progenitors, s’ha de presentar la fotocòpia de la sentència judicial que ho justifique/dictamine.

Les classes comencen el 9 de setembre.