Matrícula

Formalització de la matrícula per al curs 2022-23

Per formalitzar la matrícula arreplega el sobre de matrícula corresponent en la consergeria de l’institut i presenta la documentació correctament emplenada els dies indicats dins del sobre de matrícula:

ESO

 

 

 

adscrits

centre

admesos

 

1r ESO

23 i 28 de juny

21 jul

 

2n ESO

4 jul

21 jul

 

3r ESO

1 juliol

21 jul

 

4t ESO

29 juny

21 jul

 

 

 

Centre

Admesos

 

FPB

13 juliol

15 juliol

 

CFGM

19 juliol

22 jul

Hi ha taxes administratives que cal ingressar, a qualsevol entitat bancària autoritzada, prèviament a la matrícula. Cal triar una o dues de les tres últimes taxes (segons siga el cas, l’Expedició de l’historial acadèmic només es paga el curs que es comença l’etapa) a http://www.ceice.gva.es/doc046/gen/val/tasas.asp?idf=ADMIN. Si es tria alguna reducció caldrà justificar-la documentalment.

CFGS

20 juliol

25 jul

Hi ha taxes administratives que cal ingressar, a qualsevol entitat bancària autoritzada, prèviament a la matrícula. Cal triar una o dues de les tres últimes taxes (segons siga el cas, l’Expedició de l’historial acadèmic només es paga el curs que es comença l’etapa) a http://www.ceice.gva.es/doc046/gen/val/tasas.asp?idf=ADMIN. Si es tria alguna reducció caldrà justificar-la documentalment.

1r Batx.

5 juliol

26 jul

Hi ha taxes administratives que cal ingressar, a qualsevol entitat bancària autoritzada, prèviament a la matrícula. Cal triar una o dues de les tres últimes taxes (segons siga el cas, l’Expedició de l’historial acadèmic només es paga el curs que es comença l’etapa) a http://www.ceice.gva.es/doc046/gen/val/tasas.asp?idf=ADMIN. Si es tria alguna reducció caldrà justificar-la documentalment.

2n Batx.

5 juliol

26 jul

 

 

 

 

 

Degut a les festes patronals, el 29 de juliol el centre estarà tancat.

 • Alumnat del centre: El sobre amb la documentació necessària per a la matrícula s’ha repartit en classe el dia de l’arreplegada dels butlletins. Però si no el trobes pots passar per consergeria a arreplegar un altre.
 • Alumnat que participa del procés d’admissió i ha sigut admés: després de comprovar que apareix en les llistes d’admesos arreplega el sobre de matrícula de consergeria.
 • Alumnat de Batxillerat i cicles formatius de grau mitjà o superior: També pots imprimir les instruccions i la fitxa de matrícula (que hi ha dins del sobre) al final d’aquesta pàgina (mireu més avall). L’alumnat admés que no va presentar el requisit acadèmic en el procés d’admissió o el va presentar en un altre centre (i s’ha admés ací en 2a o posterior opció), l’haurà de presentar en el moment de formalitzar la matrícula.
 • L’alumnat de Cicle de Grau mitjà i superior abans de fer la matrícula el dia indicat haurà de pagar les taxes corresponents en un banc.

Amb el sobre de matrícula s’oferirà l’agenda escolar del centre; si la volen, se’ls descomptaran 3 € de la targeta de fotocòpies. A l’alumnat que tinga assegurança escolar, a més, se li descomptarà 1,12 € per aquest concepte. Si no té saldo a la targeta, caldrà que n’afegisca. Si no té targeta, pagarà l’import que toque a Consergeria.

 • Taxes a pagar en Batxillerat i cicles de grau Mitjà i Superior:

Cal triar una o dues de les tres últimes taxes (segons siga el cas, l’Expedició de l’historial acadèmic només es paga el curs que es comença l’etapa) a http://www.ceice.gva.es/doc046/gen/val/tasas.asp?idf=ADMIN. Si es tria alguna reducció caldrà justificar-la documentalment.

Si cap alumne no es matricula en els terminis indicats s’entendrà que renuncia a la plaça, que s’oferirà als alumnes no admesos.

Les classes comencen el 12 de setembre.

RECORDA QUE LA MATRÍCULA NO SERÀ EFECTIVA MENTRE NO APORTES AL CENTRE TOTA LA DOCUMENTACIÓ SOL·LICITADA.

Documentació

La documentació que has de posar dins del sobre és la següent:

 • FITXA DE MATRÍCULA degudament emplenada per les 2 cares. Si l’alumne és menor d’edat, és imprescindible la signatura del pare, mare o tutor/a.
 • Fitxa de Reserva de l’Agenda Escolar de l’institut (preu: 3 €).
 • Fitxa d’Autorització de Cessió de Drets d’Imatge i So.
 • Fitxa d’altres autoritzacions 
 • Imprès d’assegurança escolar (segons el nivell)
 • FOTOGRAFIES de carnet: 2 per als alumnes del centre o 3 per alumnes nous al centre, amb el nom i cognoms de l’alumne al darrere.
 • FOTOCÒPIA DEL DNI, de l’alumne si comences Batxillerat o 1r de Cicles Formatius o si ets NOU ALUMNE. Si tens NIE TAMBÉ HAURÀS D’APORTAR EL PASSAPORT.
 • FOTOCÒPIA DE LA TARGETA SIP si ets NOU ALUMNE de 1r o 2n d’ESO.
 • CERTIFICAT DE PROMOCIÓ de curs per als alumnes nous d’ESO (el facilita el centre on estudiaves el curs anterior)
 • Instruccions/Documentació per a formalitzar la matrícula:

Instruccions 1r Batxillerat                                 Instruccions 2n Batxillerat

Instruccions 1r de Grau Mitjà i Superior        Instruccions 2n de Grau Mitjà i Superior

 • Fitxes de matrícula:

1r Batxillerat                                 2n Batxillerat Ciències                           2n Batxillerat Ciències Socials

1r de Grau Mitjà                           2n de Grau Mitjà 

1r de Grau Superior                     2n de Grau Superior

 • Altra documentació que pots  presentar si ho desitges:

Sol·licitud d’incorporació a la WebFamília

Full d’afiliació a l’Ampa