BEQUES I AJUDES

El nostre alumnat pot sol·licitar les següents ajudes i beques:

AJUDES DE TRANSPORT ESCOLAR

Principalment per alumnat d’ESO que visquen a 3 o més km del centre o en un altre poble. Les gestiona la Generalitat i es demanen amb la matrícula

Resolució curs 23-24

Annex de sol·licitud

Condicions per a ser usuari curs 23-24

Més informació (normativa): Web de Conselleria menjador/transport

Més informació: Preguntes Freqüents i mé (Web de Conselleria)

AJUDES PER A FOMENTAR L’ACCÉS DE LES ALUMNES A DETERMINATS CICLES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

Resolució de 14 d’abril de 2023

Més informació: Web de Conselleria

AJUDES PER A L’ALUMNAT AMB NECESSITAT ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIU.

Les convoca i gestiona el Ministeri i es poden demanar entre maig i setembre

Més informació: Web del Ministeri.

Com sol·licitar-la

Tràmit: Demana cita al departament d’orientació i t’ajudaran a realitzar els tràmits

Annex 1: document informatiu

Annex 1.1Model de sol·licitud 

BEQUES PER A ESTUDIS POSTOBLIGATORIS NO UNIVERSITARIS 24/25.

Per alumnat que vaja a cursar o estiga cursant Batxillerat, Formació Professional (en els seus tres graus) o estudis universitaris. Les convoca i gestiona el Ministeri i normalment es demanen entre març i maig.

Informació en Web del Ministeri d’Educació i Formació Professional

Becas y ayudas: FP, Bachillerato y otros estudios no universitarios

Solicita tu beca

SUBVENCIONS A L’ALUMNAT QUE CURSA FORMACIÓ PROFESSIONAL

Convocatòria curs 23-24: Ordre de 18 oct 2023

Per a alumnat que:

  1. Combine els estudis amb l’activitat en un centre de treball mitjançant el model d’FP Dual en les administracions públiques del
    sector públic estatal, autonòmic, local o en universitats, així com en ens autònoms.
  2. Realitza formació en empreses, Dual o Formació en Centres de Treball, de la Comunitat Valenciana o de la resta de l’Estat allunyades del centre educatiu, una vegada acreditada la necessitat de desplaçament per a adquirir
    les competències predeterminades en el lloc formatiu.
  3. Curse cicles de Formació Professional en centres allunyats de la seua residència habitual, per a sufragar les despeses de residència, transport i manutenció.

SUBVENCIONS PER A L’ALUMNAT QUE CURSA FORMACIÓ PROFESSIONAL

Convocatòria curs 2023-24: Resolució de 17 de maig de 2024 

Per a alumnat que estiga cursant Formació Professional en el curs 2023-24:

FP Dual en administracions públiques

FP Dual en empreses

FCT en centres de treball allunyats del centre docent

Desplaçament

Web Beques i Ajudes del Ministeri d’Educació i Formació Professional