Convivència

La millora de la convivència al nostre centre és un fi en si mateix, però a més a més, junt a l’atenció a la diversitat, esdevé un mitjà per a aconseguir el nostre fi últim: que el pas pel nostre centre siga útil als nostres alumnes en tant que millore les seues perspectives de futur millorant el seu rendiment acadèmic i/o les seues possibilitats d’entrar al món laboral, contribuint en la seua formació perquè puguen arribar a ser ciutadans responsables i tolerants i que puguen viure amb independència i dignitat.

D’ací, que el nostre valor destacat és el respecte, en tots els sentits: respecte a l’altre, a altres formes de pensar, a altres maneres de vestir, al nostre propi cos, a la intimitat de tots, a altres cultures, a la nostra, a l’entorn, a les normes del centre, a unes instal·lacions en condicions, al dret a l’estudi, al dret d’aprendre dels nostres companys ….

Per aconseguir aquests fins comptem amb:

 1. El Pla d’Igualtat i Convivència i el Reglament de Règim intern (RRI) del Centre
 2. Els Projectes d’Innovació del centre
 3. Distintes iniciatives i mesures del Pla d’actuacions per a la millora.
  1. Tutoria entre iguals
  2. Equip de convivència i mediació
  3. Programa d’Iniciació Professional
  4. Taller d’autoestima i habilitats socials
  5. Taller de formació d’alumnes mediadors
  6. Mediació
  7. Aula de convivència: Atenció immediata
  8. Atenció a alumnat sancionat
 4. L’acció tutorial, el pla de transició i la Carta de compromís educatiu amb les famílies
 5. Projecte Esportiu de centre.
  1. Mitjançant aquest projecte a més de promocionar hàbits de vida saludables, volem millorar la convivència al centre i crear el sentit de pertinència al mateix i a la nostra comunitat a la vegada que ens obrim  a noves perspectives i integrem noves visions i cultures de manera que enriquim la nostra i creixem com a persones i dignifiquem la nostra societat.
 6. Plataformes de col·laboració amb altres centres i entitas.
  1. Convenni esportiu amb l’ajuntament
  2. Jocs Escolars de la Comunitat Valenciana: Blog de Pilota Valenciana
  3. Campanyes solidàries per al Poble Saharaui, els xiquets de l’Àfrica Negra, Caritas, Médicos sin Fronteras, Intermon-Oxfam, Aldeas Infantiles, etc.