Banc de Llibres

Gràcies al Programa Xarxa Llibres, cofinançat a parts iguals per la Generalitat Valenciana, les diputacions i els ajuntaments, el centre disposa d’un banc de llibres de text que es presten gratuïtament als alumnes.

Recollida de llibres i nous participants 2021

Programa de reutilització de llibres (comença a la pàgina 4)

  • Enguany el banc de llibres inicia la recollida dels lots complets de llibres, que han d’estar en perfecte estat d’ús, a través del professorat de la matèria. Posteriorment els alumnes passaran per la Biblioteca del centre amb el document oficial de Lliurament de llibres degudament emplenat, tot i que allà hi haurà professorat que pot ajudar-los a emplenar-lo, i un altre que vam donar a principi de curs per justificar que ara torna tots els llibres que va rebre i poder revisar com els ha tractat.
  • Alumnes que vulguen renunciar o acaben l’Etapa. Han de tornar el seu lot de llibres en les mateixes dates i condicions que els altres.

  • Per a la incorporació de nou alumnat: s’hi pot accedir des de la seu electrònica de la Generalitat. També cal donar al banc de llibres els usats aquest curs, amb el corresponent document de Lliurament de llibres.

Més detalls a la circular del centre, a les instruccions per al professorat i a la seu electrònica de la Generalitat.

És convenient també que porten el seu propi bolígraf o un altre material que puguen necessitar.

 

Repartiment de llibres de principi de curs 2021

Al setembre del 2021, l’alumnat del banc de llibres ha d’arreplegar el material del curs 2021-22 segons:

Protocol-repartiment-material-banc-de-llibres_2021

tal com li indicarà el tutor o la tutora del grup i els taulers d’anuncis del centre.

Important: Si hi ha algun problema, caldrà dur el full «Lliurament de llibres de text i material curricular» segellat pel centre on es van lliurar els llibres del curs anterior.