Banc de Llibres

Gràcies al Programa Xarxa Llibres, cofinançat a parts iguals per la Generalitat Valenciana, les diputacions i els ajuntaments, el centre disposa d’un banc de llibres de text que es presten gratuïtament als alumnes.

Recollida de llibres i nous participants 22/23

Programa de reutilització de llibres (comença a la pàgina 4)

  • La recollida dels lots de llibres es farà durant l’última setmana del curs, segons el calendari i horari que es comunicarà a l’alumnat i les famílies.
  •  
  • Alumnes que vulguen renunciar o acaben l’Etapa. Han de tornar el seu lot de llibres en les mateixes dates i condicions que els altres.

  • Per a la incorporació de nou alumnat: s’hi pot accedir des de la seu electrònica de la Generalitat. També cal donar al banc de llibres els usats aquest curs, amb el corresponent document de Lliurament de llibres.

Per a més informació contacten amb el centre.

Repartiment de llibres curs 22/23

Per al repartiment de llibres de 1r i 3r d’ESO i FPB s’avisarà en tenir concretats el dia i l’hora.

Calendari i horari d'arreplegada del lot de llibres per a l'alumnat que pertany a la Xarxa Llibres