Alumnat

Seccions:

1) Enquestes del centre al nostre alumnat:

 

    Enquesta de convivència

 

    Enquesta de lectura

 

 

2) Associació d’alumnes:

   

 

3) Igualtat i Convivència

      Blog d’Igualtat i Convivència de l’IES La Malladeta

 

4) Projecte d’esport i salut


5) Admissió

 

    Vídeo informatiu sobre FPB

 

6) D’interés per a antic alumnat i altres estudiants universitaris

 

     Master del Professorat

 

7) Altres enquestes externes:

 

    (No hi ha cap en aquestos moments)