Accés a Ensenyaments Professionals

Informació proves d'accés Ensenyances Professionals

ESTRUCTURA, CONTINGUTS I CRITERIS D'AVALUACIÓ.

INFORMACIÓ GENERAL:

PROVA B (Sols Cant)

PROVA C (totes les especialitats menys Cant):