Accés a Ensenyaments Professionals

Inscripció Telemàtica a Ensenyaments Professionals, tant al primer curs com a un curs diferent del primer:

1ª Convocatòria

DILLUNS 29 DE JUNY
PIANO, TROMBÓ, TROMPETA I TUBA…….....…..……. a les 09.30 h
TROMPA …………..........……………………………………...........a les 10.30 h
DIMARTS 29 DE JUNY
GUITARRA, VIOLONCEL, VIOLÍ (tots els cursos)...... a les 09.30 h
CONTRABAIX ..………………………..............………………......a les 10.15 h
DIMECRES 01 DE JULIOL
CANT (tots els cursos), OBOÈ, CLARINET I SAXO.... a les 09.30 h
FLAUTA……… ..……………………………………..................…....a les 10.15 h

 

2ª Convocatòria

  • Inscripció: des de les 09.00 hores del 15 de juliol fins a les 15.00 hores del 21 de juliol de 2020.
  • Realització de les proves: del 3 al 18 de setembre de 2020.

 

Informació proves d'accés Ensenyances Professionals

ESTRUCTURA, CONTINGUTS I CRITERIS D'AVALUACIÓ.

INFORMACIÓ GENERAL:

PROVA B (sols Cant):